Asplan Viak utførte i 2019 og 2020 en mulighetsstudie for solcelleanlegg til kommunale bygg i Trondheim.

Kommunen har et ønske om å produsere lokal og miljøvennlig energi på sine bygg, og vil begynne med solenergi på de best egnede byggene.

Studien omfattet 36 bygg som var valgt ut av kommunen som aktuelle. Av disse var det en overvekt med helsebygg, men også skoler, idrettsbygg og barnehager ble vurdert. Vi gjorde en vurdering av byggenes tak, energiforbruk, samt byggenes konstruksjon og elektriske anlegg. Det ble også gjort en vurdering av hva solcelleanleggene vil ha å si for drift og vedlikehold av byggene.

Arbeidet konkluderte med en liste over prioriterte bygg basert på informasjon innhentet igjennom arbeidet og lønnsomhetsberegninger for hvert av byggene. Vi fant særlig at mange av helsebyggene og skolene egnet seg svært godt for solcelleanlegg på grunn av byggenes utforming og energiforbruk. Trondheim kommune vil bruke resultatene for å prioritere innkjøp av solceller over de kommende år. Slik sikrer kommunen at de får bygget ut solcelleanlegg på de mest egnede byggene først, og kan fortsette med flere bygg etter hvert som de bygger erfaring med slike anlegg.

Prosjektkategori solenergi, solceller, mulighetsstudie, skole, helsebygg.
Kompetanseområder Energi og miljø
Leveranse Mulighetsstudie
Oppdragsgiver Trondheim kommune
Fagområder Energi og miljø, elektro, bygg
Tidsrom november 2019 - februar 2020
Trondheim kommunes første solcelleanlegg montert på Dragvoll helse- og velferdssenter. Foto: Asplan Viak
Trondheim kommunes første solcelleanlegg montert på Dragvoll helse- og velferdssenter. Foto: Asplan Viak
Asplan Viak på befaring på taket av Åsveien skole i Trondheim. Foto: Asplan Viak
Asplan Viak på befaring på taket av Åsveien skole i Trondheim. Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Prosjekt

Psykiatri på Nordbyhagen AHUS

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer