UNDERVISNINGSBYGG

TJENESTER

Undervisningsbygg har vært et særskilt satsningsområde for Asplan Viak over mange år. Vi har prosjektert og realisert mange skoleanlegg og flere av dem har blitt lagt merke til som gode, fremtidsrettede prosjekter. Det har gitt oss et bredt tilfang av viktige kompetanse og interessante oppgaver. Det handler om å ivareta behov og ønsker fra et lite menneske, til konkretisering av en stor organisasjon og gjennomføring av komplekse byggeprosesser.

Å skape gode og trygge lærings- og arbeidsmiljø, samtidig som man sørger for god logistikk, funksjonalitet og en utforming av god estetisk kvalitet ute og inne er det viktigste. Helheten må optimalisering mot kostnader for investering, drift og vedlikehold, og byggene bør ha den nødvendige fleksibiliteten for bl.a. skiftende pedagogiske retninger og varierende elevtall.

 

Tidlig analyse og kartlegging av hva som er den beste organiseringen på tomten utføres i tett tverrfaglig dialog mellom blant annet arkitekt og landskapsarkitekt. Programbehovet for skolen starter en organisering «innenfra-og-ut», mens landskapets muligheter modellerer bygget «utenfra-og-inn». I brytningspunktet mellom disse prosessene finner bygg og landskap sin form og proporsjon. Vi ønsker derfor, i tidligste fase, å gi oss selv og oppdragsgiver muligheten til å undersøke flere alternativer,

 

Asplan Viaks misjon; «Former samfunnet – ser mennesket» gir oss en påminnelse om at sluttresultatene av vårt arbeid er målbart ned til hvert enkeltmenneske.

 

 • 2013 Statens byggeskikkpris, Stavanger katedral -og kulturskole.
 • 2014 Søreide skole: «Framtidens byer», klimagassregnskap, trebyggerie, energimerke A, Passivhus
 • 2016 Justvik skole; passivhus/ varmegjennvinnig, Enova: Et skoleeksempel på fremtidsrettet energibruk
 • 2017 Labakken skole, vinner av Pris -og designkonkurranse.

Ulike skoler og barnehager

Vi har erfaring fra et bredt spekter av undervisningsbygg med tilhørende bygningskategorier, og kan tilby alt fra tidligfase rådgiving til full prosjekteringsgruppe og byggeplassoppfølging.

 • Barnehager
 • Barneskoler og SFO-tilbud
 • Ungdomskoler
 • Videregående skole
 • Skoler for elever med spesielle behov
 • Kulturskole
 • Nybygg, ombyggingen, utvidelser, antikvariske hensyn mm

Våre ytelser eksemplifisert;

 • Prognose og analyser, lokalisering
 • Programmering, areal og funksjonsanalyse
 • Utredning og mulighetsstudier
 • Brukerprosesser ( lærere, elever, administrasjon, driftsorganisasjon mm)
 • Prosjektering alle faser
 • Byggeplassoppfølging
 • Tilstands- og miljøkartlegging

Miljø

Vi søker alltid å finne bærekraftige løsninger tilpasset hvert prosjekt. Vi rådgir oppdragiver i forhold til sine valg. Alt fra energikilder, til energiforbruk, materialbruk og LCC-analyser til klassifiseringer som passivhus eller Breeam.

 

Nylig ble Lenangen skole prosjektert og bygget i massivtre, mens Søreide skole er et annet eksempel med høy grad av trebruk. De fleste skoler har satt seg viktige miljømål som passivhus, plusshus eller fornybare energikilder, sambruk med andre brukergrupper/bygg, grønne tak etc. 

Camilla Vivås-Valen Camilla Vivås-Valen
Fagansvarlig undervisningsbygg
T: +47 917 49 464
E: camilla.vivaas-valen@splanviak.no