SOLENERGI

TJENESTER

Asplan Viak bistår prosjekter innen solenergi til nye og eksisterende bygg. Vi tilbyr rådgivning på skissestadiet, bistand til innkjøp og anbudsprosesser, samt støtte gjennom overtakelse og kvalitetskontroll av anlegg. Vi har ingeniører med mange års erfaring med både solcellepaneler og solfangere, og vi finner beste og mest økonomiske løsning tilpasset alle bygg.

 

Mulighetsstudier

Vi ser på ulike muligheter for utnyttelse av solenergi, og vurderer hvordan anlegget kan designes for å best mulig tilpasse til byggets energibehov. Mulighetsstudiene vil omfatte en vurdering av ulike tekniske løsninger: Ulike teknologier for solcellepanel, utnyttelse av solvarme i solfangere eller PVT-moduler, beregning av energiproduksjon med PVSol eller PVSyst, vurdering av behov for energilagring i batteri og bruk av termiske varmelagre og sesonglager. Vi ser også på investeringsbehov og vi gjør en beregning av lønnsomhet. Arbeidet sammenfattes i en rapport som brukes som beslutningsunderlag for hvilken solenergi-løsning man velger.
 

Analyse og strategi

Våre rådgivere har lang erfaring med solenergi, og kompetanse til å analysere solenergiprosjekter for å avgjøre lønnsomhet og utarbeide gode beslutningsunderlag. Vi bidrar også gjerne til utarbeidelse av strategier innen solenergi og tilbyr teknologianalyser og due diligence for investeringsobjekter innen solenergi.


Innkjøpsprosesser for solenergi til bygg

Asplan Viak garanterer en godt ledet anskaffelse og hjelper med å identifisere rett leverandør i markedet. Slik oppnår man et solenergianlegg som gir best mulig energiutbytte, høy lønnsomhet, god kvalitet og rask og presis leveranse.
 

Fordeler med å bruke Asplan Viak i anskaffelser innen solenergi omfatter:
 • Høyest mulig lønnsomhet ved å vurdere solenergianleggets størrelse og design i forhold til forbruksprofiler
 • Vurdering av energilagring i batterier eller termiske varmelagre
 • Vi utarbeider en tilpasset kravspesifikasjon for hvert anlegg som presiserer forventet resultat
 • En god kravspesifikasjon gjør det enkelt for solcelle-entreprenør å gi pris og å prosjektere solenergianlegget
 • God kravspesifikasjon og inspeksjon ved overtakelse gir høy kvalitet og lang levetid på anlegget
 • God koordinering mot andre fag med kort vei til interne ressurser i Asplan Viak (arkitekter, bygg-ingeniører, bygningsfysikere, brannrådgivere, energirådgivere, miljørådgivere, etc.)
   
Referanser
 • Bislett stadion / Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 
  Konseptutredning og anskaffelse av 212 kWp solceller og 100 kWh energilagring
   
 • Powerhouse Kjørbo / Entra ASA 
  Prosjektering av Norges første Powerhouse. Anskaffelse av totalt ca 700 kWp solceller i flere utbyggingsfaser

  Les mer om prosjektet »
   
 • Åssiden / BFK eiendom
  Fylkeskommune: planlegging og anskaffelse av ca 100 kWp solceller. Solcelleanlegget kan brukes til undervisningsformål, og er et unik testanlegg for ulike typer solceller, vekselrettere m.m.
   
 • Powerhouse Telemark / R8 Property
  Konseptutvikling og funksjonsbeskrivelser for bygningsintegrert solcelleanlegg, ca. 250 kWp

  Les mer om prosjektet »
   
 • Powerhouse Svart
  Utvikling av solenergiløsning til verdens første Powerhousehotell

  Les mer om prosjektet »
   
 • Fornebu S / Skanska
  Planlegging og anskaffelser av ca. 180 kWp solceller på tak og integrert i sørvendt fasader
   
 • Oseana / Os kommune
  Konseptutvikling for BIPV-fasade på ca. 500 m2, anskaffelsesprosess for solcelleanlegg ca. 65 kWp

  Les mer om prosjektet »
   
 • CC Vest / Mustad Eiendom 
  Mulighetsstudie og anskaffelse av ca. 350 kWp solceller på et shedtak

 

 

Asplan Viak har kontorer i Sandvika med solceller på Powerhouse Kjørbo.
Foto: Chris Aadland

Peter Bernhard Peter Bernhard
Energi og miljørådgiver
T: +47 404 07 862
E: peter.bernhard@asplanviak.no

Trygve Mongstad Trygve Mongstad
Seniorrådgiver solenergi, Energi og miljø
T: +47 992 28 200
E: trygve.mongstad@asplanviak.no