KONTORBYGG

TJENESTER
Tverrfaglighet:

I prosjekter innenfor kontor- og næringsbygg kan arkitektene i Asplan Viak tilpasse den tverrfaglige kompetansen helt spesifikt, og fullt ut. Asplan Viak har blant annet et av Norges beste rådgivningsmiljøer innen energi- og miljø.

Ved nybygg er det gjerne høye krav innen energi- og miljø, i tillegg til å finne innovative og optimale løsninger for utforming av arbeidsplassen.

I rehabiliteringsprosjekter supplerer vi gjerne med noen særlige tekniske fag, med tanke på oppgradering av selve «ytterhuden» og for å kunne utforske byggets fleksibilitet og nytt potensial. I situasjoner med verneinteresser kan vi komplettere med våre spesialister innen antikvarisk rehabilitering og kulturminnevern.

 

Interiørarkitektur:

Kontorbygg utvikles stadig med nye arbeidsformer, vekslende antall ansatte og ulike leietagere. Med våre interiørarkitekter har vi derfor bred erfaring med ulike typer kontorløsninger. Vi innehar også spesialisering innen aktivitetsbasert arbeidsplassutforming (ABW), hvor analyser av bedriften og de ansattes behov og aktiviteter, danner grunnlag for nye plan- og møbleringsløsninger.

 

Våre ytelser eksemplifisert;
  • Mulighetsstudier, grunnlag for lokalisering og reguleringsplaner
  • Programmering, areal og funksjonsanalyse
  • Arbeidsplassutforming og arealdisponering, _nybygg/rehabilitering/ombygging
  • ABW (Activity Bases Work) med innledende behov/aktivitets-analyser
  • Prosjektering alle faser, BIM
  • LCC og LCA analyser
  • Miljøklassifisering; energiklasser, Breeam, Passivhus, Powerhouse etc
  • Byggeplassoppfølging

 

Eksempler/referanser:

2013 Aquarama kontor og næringsbygg, Kr.sand, 7000m2, passivhusstandard.

2014 Powerhouse Kjørbo, rehabilitering og ABW-pilot, Breeam Excellent, Plusshus.

2014 Eidsiva Bredbånd, Lillehammer, rehabilitering, fra tradisjonell til aktivitetsbasert arbeidsplass.

2015 Kongensgate 1, nytt kontor i fredet bygg, finalist i Arkitekturprisen 2017

2017 Ørlandet flystasjon, kombinert kontor-, administrasjon og undervisningsbygg (Skvadronbygg)

2018 Nybygg SVV kontor, 11 000 m2, Kræmer Brygge, Tromsø, Kl.A /passivhus-standard

2019 Nybygg; Helse Nord IKT, 4000 m2, Nordbyen, Tromsø, Kl.A /passivhus-standard

2019 Spjelhaugen, Bergen; mulighetsstudie, rehabilitering, plusshus.

 

Miljø

Asplan Viak har flere godkjente BREEAM-revisorer (assessorer) og godkjente Akkreditert Profesjonell-personer (BREEAM-AP). Vi tilbyr rådgivning innenfor BREEAM-sertifisering og vurdering/ tidligfase-analyse av miljøaspekter i utvikling av bygg og store næringsområder.

I tillegg har vi miljø- og energifagspesialister for generell rådgivning og/eller utarbeidelse av BREEAM fagrapporter innen blant annet økologi, hydrologi, støy, energi, LCC, LCA og miljøvurdering av materialer.

 

Vi søker alltid å finne bærekraftige løsninger tilpasset hvert prosjekt og etter kundens behov.

Cecilie Bjerke Skjømming Cecilie Bjerke Skjømming
Leder for Arkitektavdelingen
T: +47 466 30 038
E: cecilieb.skjomming@asplanviak.no