CEEQUAL –
et miljøsertifiseringssystem for infrastrukturprosjekter 

 TJENESTER

   

CEEQUAL er et miljøsertifiseringssystem for infrastrukturprosjekter tilsvarende BREEAM NOR for bygg. Begge systemene eies og drives av BRE group i England. 
 

Systemet er bygd opp rundt 8 emner:

 1. Ledelse
 2. Robusthet
 3. Samfunn og interessenter
 4. Arealbruk og økologi
 5. Landskap og kulturmiljø
 6. Forurensning
 7. Ressurser
 8. Transport


Innen hvert av disse emnene kan det samles poeng som til sammen gir en score for prosjektet.

Prosjektet kan oppnå et sertifiseringsnivå fra «Pass» til «Outstanding».

For hvem?

Vanligvis er det byggherrer som ønsker å sikre oppfølging av miljø og bærekraft i sine prosjekter som initierer bruken av CEEQUAL, men det kan også være prosjekterende og utførende som ønsker å vise at de ivaretar miljøkrav på en systematisk og etterprøvbar måte.
 

CEEQUAL kan gjelde for:

 • Anlegg og infrastrukturprosjekter som vei, bruer, dammer etc.
 • Landskapsprosjekter som parker og byrom etc.
 • Offentlige uteanlegg som idrettsanlegg/arenaer, parkeringsanlegg etc.

Hvordan?

Sertifiseringen kan gjennomføres for hele prosjektet eller utvalgte prosjektfaser, f.eks. bare prosjekteringsfasen eller bare byggefasen.

Det utnevnes en CEEQUAL assessor for prosjektet som ivaretar sertifiseringsprosessen på prosjektets vegne. Assessoren må ha gjennomgått opplæring hos BRE og bestått eksamen. Asplan Viak har flere CEEQUAL assessorer som kan bistå i prosjekter.

Det er en eksternt utnevnt verifyer som godkjenner prosjektet og tildeler sertifikatet. BRE har oversikt over disse og er også de som tildeler verifyer etter at prosjektet er registrert.

 

 

Liv Bjørhovde Rindal Liv Bjørhovde Rindal
Gruppeleder, Energi og miljø
T: +47 959 74 948
E: liv.rindal@asplanviak.no