Byggeteknikk 

 TJENESTER

   

Med kompetanse på alle fagfelt innen byggeteknikk, er vi rustet til alle typer prosjekter!
Vi er en betrodd rådgiver til offentlig og privat virksomhet, og leverer byggeteknisk rådgivning og prosjektering for alle typer bygg, i alle tiltaksklasser og alle byggefaser.

 

Med kontorer over hele landet har vi lokal tilhørighet. Samtidig gjør vår organisering det naturlig å samarbeide på tvers av kontorene. Dette gir oss et fortrinn med kort vei til rett kompetanse og kapasitet, vi er vant til å jobbe i samspill. Vi opererer både lokalt og nasjonalt.

Utveksling av erfaring og kompetanseheving er en naturlig del av vår arbeidshverdag, og vi strekker oss langt etter å finne de mest effektive løsningene.

Miljø, bærekraft og samhandling er sentrale begreper hos Aslan Viak, og vi utfordrer oss selv og bransjen til å velge løsninger som reduserer miljøpåvirkningene i byggenæringen. For å finne de mest helhetlige løsningene, er tverrfaglig samarbeid med aktiv bruk av BIM en gjennomgående arbeidsmetode.

Vår faglige styrke kombinert med vårt engasjement for miljø, bærekraft og samhandling gjør at vi vet hva som kreves i en bransje hvor kravene til våre leveranser stadig økes. Vi leverer med høy kvalitet til rett pris.

Hva vi kan bistå med:

 • Prosjektering for alle typer konstruksjoner / bygningsmaterialer
  • Statiske beregninger og dimensjonering
  • Form- og armeringstegninger
  • Globale analyser / Seismiske analyser
 • Fra smått til stort, fra enkelt til komplisert
 • Hele veien fra skisse til ferdig detaljprosjekt
 • Mulighetsstudier
 • Ombygging
 • Rehabilitering
 • Tilstandskontroller
 • Betonganalyse/betongteknologi
 • Generell byggeteknisk rådgivning
 • Utarbeidelse av underlag til total- og utførelsesentrepriser
 • Kostnadsvurderinger / kalkyler
 • BIM-modellering
 • Uavhengig kontroll

Våre typiske prosjekter:

 • Badeanlegg
 • Idrettsbygg
 • Undervisningsbygg
 • Helse- og institusjonsbygg
 • Næringsbygg
 • Boliger
 • Kulturbygg
 • VA- bygg
 • Bruer, kulverter og støttemurer

Et utvalg prosjekter vi har jobbet med

Terje Raanes Terje Raanes
Fagkoordinator Byggeteknikk / Gruppeleder Bygg Kristiansand
T: +47 944 33 236
E: terje.raanes@asplanviak.no