BRANNSIKKERHET

TJENESTER

Våre branngivere jobber med brannsikkerhet og tilbyr brannrådgivning i hele landet.

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 og kan være ansvarlig prosjekterende eller kontrollerende i alle typer prosjekter. Vi disponerer og har spesialkompetanse på ulike simuleringsprogrammer og kan derfor finne de beste løsningene i de ulike prosjektene.

Våre medarbeidere innenfor brannfaget har bred erfaring innenfor en rekke ulike prosjekter og kan bistå i alle faser av et prosjekt, og i alle deler av levetiden til et bygg.

Prosjekttyper

Våre rådgivere har erfaring fra alle typer byggverk og konstruksjoner, eksempelvis:

 • Institusjonsbygg som sykehus, sykehjem og omsorgsboliger
 • Skoler, barnehager og kontorbygg
 • Hoteller og kjøpesenter
 • Badeanlegg og flerbrukshaller
 • Kraftstasjoner, fjellanlegg og tunneler

 

Vi kan bistå deg:

 • I både små og store prosjekter
 • I både nye og eksisterende byggverk
 • I bygg med høy miljøprofil

Detaljprosjektering

Vi kan bistå med detaljprosjektering innenfor:

 • Sprinkler- og slokkeanlegg
 • Brannalarmanlegg
 • Ledesystemer, også dynamiske
 • Røykventilasjon
 • Branntetting og gjennomføringer
 • Konstruksjonsløsninger

 

Jørgen Haugseth Jørgen Haugseth
Brannrådgiver / gruppeleder
T: +47 454 0 4 895
E: jorgen.haugseth@asplanviak.no

Odd Inge Tungesvik Odd Inge Tungesvik
Brannrådgiver / gruppeleder
T: +47 977 0 0 443
E: oddi.tungesvik@asplanviak.no

Jon Helge Martinsen Jon Helge Martinsen
Fagkoordinator brannsikkerhet
T: +47 483 1 0 396
E: jonhelge.martinsen@asplanviak.no