Labakken er en tre- parallell barneskole som også inkluderer flerbrukshall, motorikkhall og kulturscene. Nærmere 600 barn vil ha sin nærskole her, samt at kulturskolen også flytter inn i lokalene etter hvert.

Konsept: Tomta oppleves som landlig med nær kontakt med natur og jordbruk. Det er lav spredt boligbebyggelse i området mot vest og nord. Vår løsning for konseptet har vært å kombinere ønsket om `en liten landsby’ med visjonen om å skape gode og varierte læringsarenaer både ute og inne, i en skala som passer barn.

En hovedambisjon har vært å finne et konsept som løser opp det store bygningsvolumet og arealbehovet, til dimensjoner og helhetsopplevelser i en menneskelig skala. Vi ønsker å se den nye skolen fra barnet og elevens nivå. 

Vi har hatt et klart arkitektonisk mål om at skolen ikke skal oppleves som en stor samlet bygningskropp som skaper et strengt skille mellom ute og inne, og mellom de ulike uterommene. Det er her løsningen med «landsbyen» fant sin form.

Konseptet baseres på å skille ulike undervisningstrinn og funksjoner fra hverandre i bygningskropper som er bundet sammen med fellesarealene. Taket over fellesarealene danner et sentralt uterom i skolen, «det grønne lokket», på samme måte som torget/ fellesrommet er det for de innvendige arealene rett under.

Styrken i dette konseptet er at terrenget løper uhindret gjennom skolens ulike bygningskropper og på dette viset binder sammen tomtas forskjellige områder. Dette er gjort på en måte som inkluderer alle. Høydeforskjellene i landskapet er løst med ramper og broer som dermed gir alle likeverdig tilgang til de ulike aktivitetsflatene i skoleområdet.

Prosjektet har tydelige energi- og miljømål. Det benyttes bl.a solceller på tak og bygget blir klassifisert som Plusshus.

Byggeplassen skal være fossilfri og det utføres klimaregnskap, spesielt på materialer.

Prosjektkategori Undervisningsbygg
Kompetanseområder Arkitektur
Lokasjon Nøtterøy, Færder kommune, Vestfold
Leveranse Konsept, skisseprosjekt, detaljprosjekt
Oppdragsgiver Færder kommune, Kruse Smith AS
Fagområder ARK, LARK, IARK, RIB, Energi og miljø
Tidsrom 2017 - pågående
Størrelse ca 10 000 m2
Samarbeidspartnere Kruse Smith AS
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer