Hjeltefjorden Arena ligger sørvendt, sprengt inn i knauselandskapet på Rongøy i Øygarden kommune.

 

Svømmehallen er byggetrinn 2 av Arenaen og ligger vest for idrettshallen som er under bygging. Et tilknytningsbygg på en etasje, en vestibyle, danner overgangen mellom svømmehall og idrettshall og vil være møtepunkt mellom byggenes ulike funksjoner og tilbud, men også i fysisk forstand møtet mellom to volumer. Vestibylen har en åpen fasade mot sør som danner en tydelig inngangssituasjon til svømmehallen.

Svømmehallens rektangulære format ligger i terrenget med møneretning i øst-vest orientering. Bygget løfter seg i volum fra sør, med en tydelig arkitektonisk form som henvender seg - og vil være synlig fra, Rong sentrum. Bygningskroppen er utformet med en bratt takform med lysinnslipp fra taket ned i bassenget fra sør. Lysinnslippene er utformet som «slisser» i takvolumet og følger hele bygningsformen og ned i brystning mot bakkeplan. Dette vil gi gløtt inn i svømmeanlegget fra gangveien, uten at det blir fullt innsyn inn mot de badende og aktiviteten inne i anlegget. Det er kun overlys over barnebassenget som er mer beskyttet mot innsyn. Inne i svømmehallen vil lysinnslippene gi godt med dagslys, og mer «himmelsyn» enn utsyn eller innsyn.

Byggets volum faller ned mot nord og en lavere del over garderobene.

Volumoppbyggingen av svømmehallen er utformet slik at den høyeste delen over stupeplattform ivaretar høydekrav over denne. Høyden beholdes i lengderetningen av bygget og gir svømmehallen en romlig kvalitet og god takhøyde, samtidig som det totale volumet i svømmehallen holdes nede på grunn av takutformingen og nedtrapping av volumet bak mot garderobene i nord.

Fasaden i vest er utformet som en «curtain wall» med mye glass og dagslysinnslipp fra vest.

Svømmehallen inneholder et opplæringsbasseng på 12,5 x 25 meter med 6 svømmebaner, 1m sviktbrett og 3m plattform stup. I tillegg er det et lite oppvarmet barnebasseng. Begge basseng utføres i stål og halve opplæringsbassenget har hev/senk bunn.

Sør for Arenaen er det et større, relativt uberørt, naturområde med et lite tjern og våtmarksområde som strekker seg mot vest. Som del av byggeprosjektet skal områdene rundt tjernet og adkomstsonen til Arenaen oppgraderes med ulike rekreasjons- /aktivitetsområder, gangforbindelser og bedre tilrettelagt vei- og parkeringsanlegg. Utomhusanlegget tar utgangspunkt i områdets stedegne kvaliteter og det legges opp til å ta vare på og foredle disse slik at naturen og det eksisterende tjernet blir en viktig og naturlig integrert del av anlegget.

Forventet byggestart juni 2018, overlevering desember 2019.

Prosjektkategori bad- og idrettsanlegg
Kompetanseområder Arkitektur
Lokasjon Rong, Øygarden kommune, Hordaland
Leveranse Prosjekteringsgruppe, inkl. prosjekteringsgruppeledelse i alle faser fra skisseprosjekt til oppfølging byggetid
Oppdragsgiver Øygarden kommune
Fagområder ARK, IARK, LARK, ByFy, RIB, PGL, RIAKU, RIBr, RIV, RIE, VA, Prosjektadministrasjon
Tidsrom 2017 - 2019
Størrelse BRA 2016 m2, BYA 1505 m2
Samarbeidspartnere Structor (RIE), Processing (stålbasseng og vannbehandling)
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer