Gjennom forskning og utredning planlegger vi for fremtiden.

Vi leverer analyser, løsninger og kunnskap innen transportområdet, med hovedvekt på by- og kollektivtransport. Målet med vår kunnskapsformidling er å gi grunnlag for gode og riktige beslutninger, med åpne etterprøvbare analyser og tydelige drøftinger av resultater og konsekvenser. Sentrale problemstillinger er; rollefordeling mellom transportformene, rammebetingelser for bærekraftig bytransport, kostnader og miljøeffekter av ulike satsninger og utvikling av helhetlige og effektive tiltakspakker.

Våre prosjekter spenner seg fra de mindre lokale og til større og dypere analyser, inklusive forskning og utviklingsoppdrag. Vi har en stor andel oppdrag i Sverige gjennom vårt datterselskap, hvor hovedfokus har vært analyser av markedspotensial og strategier for kollektivtransporten i svenske byområder.

Innenfor samferdselssektoren har Urbanet Analyse og Asplan Viak gode og utfyllende verktøy og metoder, noe som gir oss mulighet til å gjennomføre analyser og utredninger fra overordnete strategiske analyser til prosjektering av fysiske løsninger.

 

Vi har en rapportserie  som gir en oversikt over våre gjennomførte prosjekter.  

Kontakt:

Bård Norheim
Urbanet analyse
+47 911 88 057

Kontakt:

Ingunn O. Ellis
Urbanet analyse
+47 913 36 083

Relatert innhold