Asplan Viak har landets største fagmiljø innen landskapsarkitektur med en geografisk spredning fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

For landskapsarkitekter handler det om planlegging og formgivning av det fysiske utemiljøet. Våre omgivelser påvirker oss og danner rammer for dagligliv og ferie, aktivitet og hvile; for alle aldersgrupper, gjennom alle årstider. Grønne områder stimulerer sansene våre. Uteanlegg av høy kvalitet inspirerer og inviterer til opphold. Ulike livsfaser og situasjoner krever at det tilrettelegges for utearealer med et mangfold av opplevelsesmuligheter.

Økt fortetting, klimaendringer og endringer i befolkningens sammensetning, vil i årene fremover påvirke planlegging og prosjektering av veger og gater, byrom og parker, uteanlegg på tak, områder for lek og aktivitet, gravplasser osv. Blågrønne strukturer er et viktig bidrag til håndtering av overvann; en stadig større utfordring i urbane områder med høy andel av harde flater og underdimensjonerte rørsystem. Etablering og videreutvikling av robuste blågrønne strukturer i byer og tettsteder danner grunnlag for biologisk mangfold og er viktige arenaer for rekreasjon.

Asplan Viak representerer et stort tverrfaglig miljø, og har dermed gode forutsetninger for å planlegge og prosjektere anlegg som er tilpasset de fremtidige utfordringene. Som faggruppe har våre landskapsarkitekter kompetanse til å se helhetlige og miljøriktige løsninger, med kvalitativ utforming både på plan- og prosjektnivå.

Asplan Viak har de siste årene mottatt flere utmerkelser for landskapsarkitektur av høy kvalitet og publiseres jevnlig i fagtidsskrifter.

Kontakt:

Lisbet Haug
Analyse, plan og landskap divisjonsledelse
Trondheim
+47 952 25 201

Kontakt:

Espen Evensen Reinfjord
Analyse, plan og landskap sør
Arendal
+47 481 28 056

Relatert innhold

<p>Norheimsund sommersituasjon</p>
Prosjekt

Nyskapende aktivitetsanlegg på Haugamyr i Norheimsund

Les mer
Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Prosjekt

Psykiatri på Nordbyhagen AHUS

Les mer
Granåsen Idrettspark
Prosjekt

Granåsen Idrettspark

Les mer