Asplan Viak har prosjektert den nye Innherredsveien fra Bassengbakken til Saxenborg allé. Veien skal transformeres til tofeltsgate med mer plass til et levende bymiljø med mer opphold, gående, syklende, og et splitter nytt høyeffektivt kollektivtilbud. Asplan Viak ble i 2018 engasjert av Statens vegvesen til å utarbeide forprosjektet.

Innherredsveien er en av fire store hovedgater i Trondheims som skal oppgraderes og ombygges i løpet av de neste årene. Hovedhensikten er å heve standarden på gatene slik at ny utforming tilrettelegger for bruk som bidrar til å nå nullvekstmålet i Bymiljøavtalen. Gatene skal bygges om til effektive kollektivårer med høye miljøstandarder og gode forhold for myke trafikanter. Innherredsveien er hovedgata inn til Trondheim sentrum fra øst, som nå skal omarbeides fra firefeltsveg til tofeltsgate og tilrettelegges for et urbant gate- og bomiljø. Asplan Viak har utarbeidet forprosjekt på den østlige strekningen av gata fra Bassengbakken til Saxenborg allé. 

Prosjektkategori Forprosjekt
Kompetanseområder Samferdsel
Lokasjon Trondheim, Trøndelag.
Oppdragsgiver Miljøpakken ved Statens Vegvesen
Fagområder Bygg og anlegg, energi og miljø, Geoinformasjon og visualisering, landskapsarkitektur, plan og urbanisme, samferdsel, samfunnsplanlegging og analyse, tekniske installasjoner og VA
Tidsrom Januar - juni 2019
Konseptskisse Innherredsveien. Illustrasjon: Asplan Viak
Konseptskisse Innherredsveien. Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer