Asplan Viaks oppgave er å bidra til å redusere miljømessige ulemper knyttet til en sunn og bærekraftig samfunnsutvikling.

Asplan Viaks oppdrag spenner fra samfunnsanalyse og -planlegging, bærekraftig byutvikling inkludert arkitektur, samferdsel og høyhastighetsbaner, til vannforsyning, plussenergihus, inneklima og fornybar energiforsyning. Vi har spisskompetanse innen helhetlige miljøvurderinger, med blant annet BREEAM, livsløpsvurderinger(LCA) og beslektede verktøy som metode.

Miljøproblematikken er én av de største utfordringene vårt samfunn står overfor. Den favner vidt; fra rent-vann problematikk, til klima og energi, avhengig av hvor i verden vi befinner oss. Samtidig stopper ikke utviklingen; bygg rehabiliteres, nye føres opp, ny infrastruktur og industri etableres, stadig flere ønsker sin rettmessige del av samfunnsgodene.

Asplan Viaks oppgave er å bidra til å redusere miljømessige ulemper knyttet til en sunn og bærekraftig samfunnsutvikling. Løsninger som er optimalisert i hensyn til miljø, økonomi og samfunnsutvikling, krever helhetlige vurderinger basert på erfaring, bredde- og nisjekunnskap; forløst i nært samarbeid mellom rådgivere, byggherrer og andre samarbeidspartnere/premissgivere.

Våre rådgivere vet av erfaring hvor viktig det er å implementere miljøaspekter tidlig i planleggingen. I et nært samarbeid med våre kunder og andre samarbeidspartnere/premissgivere. 

Vi jobber innen bygg, samferdsel og infrastruktur, samt industrien. 

Abonner på vårt nyhetsbrev»

Les mer om vår BREEAM-kompetanse

 

Kontakt:

Sigrid Strand-Hanssen
Arkitektur og bygg øst
Sandvika
+47 465 05 299

Kontakt:

Geir Tore Møgedal
Arkitektur og bygg øst
Sandvika
+47 922 11 837

Kontakt:

John Sverre Rønnevik
Infrastruktur vest
Haugesund
+47 970 80 032

Relatert innhold

Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Verdikjede diagram. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Klimavennlige byggematerialer - Potensial for utslippskutt og barrierer mot bruk

Les mer
Agder fylkeskommune – Solcelleanlegg til åtte skoler
Prosjekt

Agder fylkeskommune – Solcelleanlegg til åtte skoler

Les mer