Trivsel tatt på alvor

Bærekraft handler ikke bare om CO2-regnskap. I Randesund hageby tar vi sosial bærekraft på alvor, og legger til rette for et tett felleskap blant beboerne. Hagebyen byr på et mangfoldig aktivitetstilbud, grønne omgivelser og sosiale møteplasser. Det handler ikke bare om å bo, men om å leve.

Randesund hageby er et boligprosjekt med ca. 400 nye boenheter, vakkert lokalisert i et tradisjonelt villaområde øst for Kristiansand sentrum. Hagebyen er med å dekke det store behovet for leiligheter for seniorer i området, og ligger ideelt plassert nært kollektivtrasé og nærbutikk, og med fine turområder i nærmiljøet.

 

Form og uterom

Bokonseptet for prosjektet er en kombinasjon av leiligheter og tunhus i rekke, organisert rundt en stor og bugnende hage. Det er lagt stor vekt på gode boliger med private uterom, men som samtidig har kontakt til de store fellesarealene, og som på den måten bygger opp under målet om et anlegg med stor fellesskapsfølelse.

Det er etablert en ny grønnstruktur med trær, husker, stauder og klatreplanter. Denne er flettet inn mellom den nye bebyggelsen, og er forbundet med de eksisterende grønne arealene i øst og vest. Dette er gjort med et organisk formspråk rundt de ulike aktivitetsområdene og kjøkkenhagene. De indre gårdsrommene har en noe strammere, og mer bymessig karakter, men mykes opp rundt sosiale møteplasser og inngangspartier. De nederste boligene har usjenerte private terrasser på bakkeplan, omrammet av beplantning som skal være vakker og variert gjennom hele året. Gårdsrommene fungerer som identitetsskapende elementer i hagebyen, og er åpne rom som inviterer til fri benyttelse.

 

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft har stått sentralt i prosjektet. Det har et viktig fokus å skape et sosialt fellesskap og skape trivsel blant beboerne. Dette er gjort gjennom et mangfoldig tilbud av aktiviteter og sosiale møteplasser i anlegget. Det er opprettet et eget betjent service-senter for beboerne. Dette fungerer som hjertet i hagebyen, og er stedet for både organiserte aktiviteter og uformelle kaffeslabberas. Aktivitetsmulighetene er mange, med alt fra minigolf, bocha og volleyball, til kjøkkenhager og bilvaskehall. Det organiseres også temakvelder, foredrag og underholdning i regi av «Randesund hageby kultur».

 

Prosjektet har bestått av fire byggetrinn, der trinn 3 og 4 er gjennomført i løpet av de siste tre år.

Prosjektkategori Bolig, Boligområde, Uterom
Kompetanseområder Arkitektur , Landskapsarkitektur
Lokasjon Søm, Kristiansand
Leveranse Prosjektering alle faser
Oppdragsgiver HSH Entreprenør AS
Fagområder ARK, LARK, IARK
Tidsrom 2016 - dd
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Landskapsplan: Asplan Viak AS
Landskapsplan: Asplan Viak AS

Kontakt

Liv-Marit Løvdal Engebu
Arkitektur og bygg Sør
Kristiansand
+47 996 30 092

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Lakkegata aktivitetspark. Foto: Asplan Viak / Josten Thorvaldsen.
Nyhet

Lakkegata Aktivitetspark er nominert til EU Mies Award 2022

Les mer