Leaparken barnehage er et omfattende rehabiliterings og ombyggingsprosjekt av en karakteristisk trevilla fra 1899. Etter ombygging huser nå bygget 75 barnehagebarn i et totalt rehabilitert bygningsmiljø. Rehabiliteringsarbeidet er gjort i tett samarbeid med byantikvaren i Bergen.

Det er knyttet mange myter og fortellinger til den karakteristiske villaen i Leaparken, hvor den en gang tronet over bydelen omkranset av et hageanlegg som i dag benyttes som bydelspark for området.  Sammen med Reperbanen som er fredet av riksantikvaren gir huset og parken et bilde av Minde før utbyggingen av området. Dette er ikke lett å lese i dag.

Hovedbygget ble bygget av fabrikkeier og politiker Gerdt Meyer Bruun i 1899 da han flyttet sin virksomhet og Reperbanen ut av byen til Fjøsangerveien på Minde, nært tilknyttet den nye jernbanen. Huset ble tegnet i alen, men etter en misforståelse oppført i meter og bygget ca 1/3 for stort. Dette gjør at huset har store rom og god takhøyde. 

Prosjektkategori Undervisningsbygg og barnehager
Kompetanseområder Arkitektur
Lokasjon Bergen
Leveranse Skisse- og forprosjekt, reguleringsplan, anbudsgrunnlag, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden
Oppdragsgiver Bergen kommune, etat for utbygging
Fagområder Arkitektur, landskapsarkitektur, bygg, akustikk, samferdsel
Tidsrom 2013-2019
Størrelse 900 m2 BRA
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer