Miljøvennlig og nedskalert anlegg med helsesenter, omsorgsboliger for eldre, avlastningsboliger for barn og ungdom. Våtmarkspark, sansehager og lekeplass tett sammenflettet med bebyggelse.

‘’Omsorg for Kvernaland’’, utarbeidet av Asplan Viak og  JAJA arkitekter  vant plan- og designkonkurranse om  nye omsorgsboligene på Kverneland.

Tett samarbeid mellom arkitekt og landskapsarkitekt førte til en balansert bygningsmasse med overskuelige enheter hvor bygg og landskap er flettet inn i hverandre. Alle funksjoner og leiligheter har direkte kontakt med park og hage. Omsorgssenteret er praktisk og trygt, samtidig klarer det å skape et personlig og hyggelig miljø.

Høyt ambisjonsnivå vedrørende energi og miljø lyktes både i utførelse av bygningsmasse, drift, sosialt miljø og landskap. Den store våtmarksparken er både et viktig areal for håndtering av flom og fordrøyning, og samtidig et rekreativt område som innbyr til korte og lengre spaserturer. Parken har en bevisst og avslappet terrengforming hvor den åpne fordrøyningsdammen er et naturlig midtpunkt. Med stedseget plantevalg som tillater enkelt vedlikehold, glir den godt inn i det vakre naturområdet rund.

Tettest mot bygningskroppen finnes de mer forfinede uteanleggene. I byggetrinn 1 er det anlagt to sansehager, lekeplass og ankomstareal inkludert parkeringsplass. Sansehagene har ulike uttrykk og tilbyr ulik aktivitet hvor den ene hagen, nærmest dagsenteret, har kafebord, store fargerike plantefelt, fuglekasser og en liten fontene. En annen hage har arbeidsbord og plantekasser hvor beboerne selv kan påvirke innholdet. Den siste sansehagen, som kommer i byggetrinn 2, vil kunne inneholde trimapparater etc.  I tillegg er det anlagt en hyggelig lekeplass i tilknytning til barneboligen.

Prosjektkategori Helse- og omsorgsbygg, Parker og byrom
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Time kommune, Rogaland
Fagområder Arkitektur, Landskapsarkitektur, Interiørarkitektur
Tidsrom 2011 - 2015
Størrelse 3200 m2. 66 omsorgsboliger samt helsesenter, dagsenter samt avlastningsbolig for barn og ungdom.
Samarbeidspartnere JaJa Arkitekter, Dimensjon (VVA), SMI (RIB), Prosjektil (prosjekt-, og byggeledelse)
Utmerkelser Oppdrag etter konkurranse vunnet av Asplan Viak / JaJa arkitekter.
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Elisabeth Bøe Olsborg
Foto: Elisabeth Bøe Olsborg
Foto: Elisabeth Bøe Olsborg
Foto: Elisabeth Bøe Olsborg
Foto: Elisabeth Bøe Olsborg
Foto: Elisabeth Bøe Olsborg
Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

Relatert innhold

Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Prosjekt

Psykiatri på Nordbyhagen AHUS

Les mer
<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer