Asplan Viak dekker de fleste miljøfag og lar miljøhensyn veie tungt i vår rådgivning innenfor alle fagdisipliner.

Vann er verdens viktigste næringsmiddel og grunnleggende for alt liv. Selv om vi har et svært godt utgangspunkt i Norge, må også vårt drikkevann behandles for å bli hygienisk sikkert. Klimaendringer, befolkningsvekst og sentralisering gir økt risiko for forurensning av vannkilder og ledningsnett, samt knapphet på vann til befolkningen. Store lekkasjemengder gir store mengder overvann, som skaper betydelige problemer for et underdimensjonert og dårlig vedlikeholdt ledningsnett.

Vann handler om mer enn rent vann i kranen via kostnadseffektive og driftsvennlige anlegg. Vann er også en ressurs for estetiske opplevelser, for lek og rekreasjon. Ved å bringe vannet ut og opp fra rørsystem og kulverter og tilbake til sitt naturlige leie, får vi både miljøskapende og energieffektive elementer. Videre er vann en energibærer som kan temmes eller utnyttes. En stor del av vår kompetanse innen vann- og miljøteknikk er knyttet til behandling av alle kategorier vann og kostnadseffektive miljøtiltak for håndtering av avløp, avfall og forurenset grunn.

Asplan Viak dekker de fleste miljøfag og lar miljøhensyn veie tungt i vår rådgivning innenfor alle fagdisipliner. Vi har et av landets største rådgivermiljøer innen VAR-teknikk, der vi dekker hele landet, alle fagområder og alle prosjektfaser. Innenfor vann- og miljøteknikk hjelper vi offentlige og private anleggseiere med sikre løsninger for vannforsyning og kostnadseffektive miljøtiltak for håndtering av avløp, avfall og forurenset grunn. Internasjonalt arbeider vi gjennom NORPLAN og har mange referanser fra arbeid med vann og miljøteknikk i Afrika, Balkan og Østen.

 

Kontakt:

Fred-Arne Sivertsen
Infrastruktur sør
Kristiansand
+47 911 83 597

Kontakt:

Berry van Waes
Infrastruktur øst
Ås
+47 908 02 208

Relatert innhold

Vestmarka flomsone. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Flom- og vannlinje beregninger - Vestmarka næringsområde

Les mer
Foto: Sandum AS
Prosjekt

«Verdenspremiere» i utblokking av stor vannledning i Trondheim

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Rehabilitering Solbergledningen

Les mer
Sandum AS
Prosjekt

Utblokking av vannledning på Erikstad

Les mer