Asplan Viak leverer tjenester som svarer på utfordringene i alle plan innen samferdselssektoren.

Norge er et langstrakt land, befolket i en kombinasjon av grisgrendte strøk, tettsteder og mindre og større byer. Transportsystemer via land, luft og vann binder oss sammen. Store deler av infrastrukturen er tilpasset en helt annen tid med helt andre forutsetninger og krav enn dagens.

I tillegg til å føre mennesker sammen og skape trygge rammer for vår hverdag, skal samferdselsprosjekt legge til rette for effektiv og sikker transport av varer og gods, tidvis også skape grobunn for næringsutvikling.

Asplan Viak leverer tjenester som svarer på utfordringene i alle plan innen samferdselssektoren. Asplan Viak har også en egen faggruppe innenfor støy og akustikk. Gruppen er organisert under Samferdsel med hovedfokus på vegtrafikkstøy, men er involvert i alle typer flerfaglige oppdrag på tvers av kompetanseområdene.

Kontakt:

Raymond Siiri
Infrastruktur nord/midt
Trondheim
+47 909 30 787

Kontakt:

Sindre Jansson Haverstad
Infrastruktur nord/midt
Ørsta
+47 900 74 738

Relatert innhold

Detaljreguleringsplan E6 Øyer-Otta
Prosjekt

Detaljreguleringsplan E6 Øyer-Otta

Les mer
E6 Kvænangsfjellet
Prosjekt

E6 Kvænangsfjellet

Les mer
Oversiktsbilde fra Ganåstoppen. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Harstadåstunnelen

Les mer
Foto: Åse Holte / Asplan Viak
Prosjekt

Sykkelfelt i Ekebergveien

Les mer