Asplan Viak har et av landets største planmiljøer.

Endringstakten i norske omgivelser er meget høy. Komplekse transformasjonsprosesser skjer i byer, tettsteder og i kulturlandskapet. Nye områdetyper preger det regionale bylandskapet, eksempler er sjøfrontutvikling, knutepunktutvikling, næringskorridorer, hyttebyer og regionale shoppingclustre. Flerfaglig kompetanse og tverrfaglige vurderinger er nødvendig for å se helheten og fange prosessenes kompleksitet.

Asplan Viak bistår i alle planfaser, og kan tilby en lang rekke analyseverktøy og metoder for kartlegging og informasjonsinnhenting. Vi gjennomfører og leder gode planprosesser, lager arealplaner etter PBL, utvikler bærekraftige og kreative konsepter og løsninger, samt avveier interessekonflikter, blant annet mellom utnyttelse og vern av arealer. Planlegging av byer og steder fordrer visjonære ideer, tverrfaglig respekt og en god dose ydmykhet for oppgavens kompleksitet.

Planlegging er erfaringsbasert og preges av verdi- og interesseavveininger, noe som gjør den krevende. Nøkkelpersoner er planleggere som kan gjennomføre gode prosesser, sette planløsninger i en tverrfaglig sammenheng, sikre nødvendige utredninger og dokumentasjon og legge til rette for videre gjennomføring. Asplan Viak har spisskompetanse innen de fleste tema og kan håndtere disse i spesifikke temarapporter/utredninger og i konsekvensvurderinger.

Kontakt:

Aasne Haug
Analyse, plan og landskap øst
Oslo
+47 413 28 284

Kontakt:

Per Einar Saxegaard
Analyse, plan og landskap øst
Sandvika
+47 970 39 819

Kontakt:

Faste Arne Lynum
Analyse, plan og landskap øst
Sandvika
+47 958 32 197

Relatert innhold

Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer
Ut mot havet! Dokken sett fra Nordvest. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Prosjekt

Ut mot havet! - Dokken parallelloppdrag

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Økosamfunn i Røyken – muligheter og konsekvenser

Les mer