AV Sosialbarometer er et verktøy som gjør deg i stand til å teste hvor godt ditt by- eller stedsutviklingsprosjekt svarer på sosiale bærekraftsmål.

Gjennom en rekke spørsmål inviteres du til å reflektere over sosial bærekraft og vil deretter kunne se hvordan prosjektet scorer og hvor du bør vurdere å foreta tiltak. Avslutningsvis anbefales du en rekke verktøy for gjennomføring av de spesifikke oppgavene.

 

Styrker medvirkning

Det sosiale barometeret består av en rekke spørsmål du må svare på som tester hvorvidt det prosjektet du jobber med sikrer de mest sentrale aspektene ved sosial bærekraft. Til slutt vil du få en score som forhåpentligvis gir deg en pekepinn på hva du bør se nærmere på i prosjektet ditt. For eksempel stedets identitet, medvirkning eller fordeling av sosiale ulemper i et planområde. I tillegg vises det til metoder som kan være aktuelle å ta i bruk, for nettopp å styrke dette elementet.

Barometeret vil være et viktig bidrag til styrke hvordan vi arbeider med sosial bærekraft i by- og stedsutviklingsprosjekter.

Det sosiale barometeret

Kontakt

Karoline Birkeli-Gauss
Analyse, plan og landskap øst
Oslo
+47 975 01 786