Asplan Viak har et svært effektivt verktøy for planlegging av solcelleanlegg på bygg.

AV- Lønnsom solenergi er et verktøy for kartlegging, lønnsomhetsanalyser og planlegging av muligheter for solcelleanlegg på nye og eksisterende bygg.

Verktøyet kan benyttes i planlegging, dimensjonering og budsjettering av solcelleanlegg på alle typer bygg. Eksempler på utnyttelse av verktøyet omfatter:

  • Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg i større eiendomsporteføljer for kommuner og eiendomsselskaper
  • Planlegging og budsjettering av solcelleanlegg for næringsbygg, borettslag og sameier
  • Dimensjonering og utarbeidelse av anbudsunderlag for anskaffelser av solcelleanlegg
  • Effektiv utarbeidelse av beslutningsunderlag for investering i solcelleanlegg på nybygg

Det finnes også en tilpasning av verktøyet for å vurdere muligheter for solvarmeanlegg.

En komplett analyse av forutsetningene

Våre rådgivere har lang erfaring med solenergi, og kompetanse til å analysere solenergiprosjekter for å avgjøre lønnsomhet og utarbeide gode beslutningsunderlag.

Det kan gjøres raske overslag basert på tilgjengelig informasjon og analyse av rådgivende ingeniør solenergi (RISol), eller komplett og presis planlegging der det involveres både rådgivende ingeniør solenergi (RISol), elektro (RIE) og bygg (RIB) i analysen.

Budsjettering og planlegging med enkle rapporter

Resultatene fra «Lønnsom solenergi» oppsummeres i enkle 2-siders rapporter for hvert bygg som kan benyttes som beslutningsunderlag.  De samme rapportene kan brukes som underlag til anskaffelsesprosesser.

I rapportene oppgis også beregnet besparelse i klimagassutslipp.

Asplan Viak kan bistå videre i anskaffelsen, og garanterer en godt ledet anskaffelse og hjelper med å identifisere rett leverandør i markedet. Slik oppnår man et solenergianlegg som gir best mulig energiutbytte, høy lønnsomhet, god kvalitet og rask og presis leveranse.

Priser

Tjenesten kan tilbys til fastpris eller faktureres per time. Kostnaden er meget lav i forhold til vanlig investeringskostnad for solcelleanlegg på næringsbygg, borettslag og offentlige bygg.  

Kontakt

Vidar Lind Yttersian
Arkitektur og bygg øst
Sandvika
+47 950 33 822