LandskapLCA gjør det mulig å beregne klimagassutslipp av et landskapsprosjekt på lik linje med hvordan utslipp beregnes for bygninger.

Når vi prosjekterer bygninger finnes en rekke verktøy som bidrar til å utvikle klimavennlige bygg. Bransjen har utviklet 0-hus, pluss-hus og Powerhouse. Så fort ‘foten’ settes på utsiden av bygget stuper kompetansen i bransjen om hvilken klimabelastning anlegget utgjør. Dette ønsket vi i Asplan Viak å gjøre noe med – og har derfor utviklet LandskapLCA. 

LandskapLCA beregner klimagassutslippene for alle elementene tilknyttet etablering av et uteanlegg, være seg materialer, produkter, anleggsarbeid, transport, jord og beplantning. Asplan Viak er ledende i Norge på miljøvurdering av materialer og har allerede utviklet bl.a. ByggLCA og VegLCA og har med bred erfaring fra en rekke utredninger - bl.a Powerhouse-prosjektene og Regjeringskvartalet i Oslo. 

Verktøyet vil gi bransjen økt kompetanse om klimagassbelastningen knyttet til landskapsprosjekter og vil selvfølgelig danne grunnlaget for å kunne velge mer klimagassvennlige materialer og prosesser. 

For å inkludere mest mulig av landskapet utfordrer vi nå leverandørbransjen til å se på egne utslipp og utarbeide produktinformasjon i form av EPD’er. Premissgivere som oppdragsgivere, kommuner, fylkeskommuner og stat kan begynne å stille klimakrav til etableringen av uteanlegg. 

Til nå viser beregninger utført av LandskapLCA at det er mulig å kutte betydelig i klimagassutslipp ved enkle grep.  Grønne planter henter i tillegg CO2 fra lufta og lagrer dette i jordsmonnet. 

LandskapLCA-analyser utføres ved våre avdelinger for Energi og miljø og kan utføres på timer eller fastpris.  
 

Kontakt

Espen Evensen Reinfjord
Analyse, plan og landskap sør
Arendal
+47 481 28 056