AV Dialog er et verktøy for håndtering av innbyggerhenvendelser.

Det er en brukervennlig og nettbasert løsning for registrering, oppfølging og kommunikasjon vedrørende feil og avvik ved kommunaltekniske tjenester — som vei, bygningsmasse, renovasjon, vann og avløp og gatelys.

Det unike verktøyet muliggjør rutiner for automatisert veiledning og tilbakemelding, samt delegering av ansvar når et avvik rapporteres. En omlegging av rutiner for henting av avfall vil for eksempel automatisk kunne forklare hvorfor søppelkassen ikke er tømt den forventede dagen. Ved vannavstengning kan det legges inn forklaring på hvorfor det mangler vann. Melding om et ødelagt gatelys kan gi automatisk svar med forventet dato for utbedring.

Kontakt

Jens Erik Thyholdt
Digitale tjenester
Skien
+47 922 02 603