PROSJEKTADMINISTRASJON

TJENESTER

Prosjektadministrasjon i Asplan Viak jobber med store og små prosjekter for å sikre en god prosjektgjennomføring. Vi har oppdrag over hele landet for både offentlige og private kunder i alle faser av prosjekter med både mulighetsstudier, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering, utførelsesfase og sluttfase.

 

 

Som prosjektleder styrer vi prosjektet for å nå oppdragsgivers mål innenfor fremdrift, økonomi og kvalitet. Vi planlegger prosjektet fra A til Å og innhenter aktuelle rådgivere, utarbeider tilbudsunderlag, kontraherer entreprenør og følger opp under og etter bygging. Våre medarbeidere bistår oppdragsgiver med prosjekteringsledelse for å sikre samordning mellom prosjekteringsfagene. Vår metodikk er bygget etter prinsippene for PRINCE2 og vi tar i bruk oppdaterte metoder og verktøy for å sikre en effektiv prosjektgjennomføring.

Ved å være en del av et tverrfaglig firma har vi mulighet til å støtte oss på interne fagressurser dersom det oppstår utfordringer, eller ved behov for eventuelle råd. Vi fungerer ofte som bindeledd mellom oppdragsgiver og øvrige ressurser, slik at oppdragsgiver får en kontaktperson å forholde seg til.

Vi bidrar til å forme samfunnet gjennom prosjektledelse av rehabilitering og nybygg av blant annet skolebygg, barnehager, næringsbygg, butikker, forsvarsanlegg, badeanlegg, hotell, helsebygg, kirkebygg, tekniske anlegg, samferdsel og utomhusanlegg.

Gjennom samarbeid med kommunale og statlige byggherrer har vi erfaring med offentlige anskaffelser og vi har ledet et vidt spekter av offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

Flere av våre medarbeidere innehar spesialkompetanse innenfor graderte prosjekter både for Forsvarsbygg, Politiet, Kripos og Telenor.

Vi kan bistå med:

  • Byggherreombud
  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Teknisk byggeledelse
  • ITB-koordinator
  • BIM-koordinator
  • Leietakeroppfølging
  • Ansvarlig søker, juridisk rådgivning vedr. byggesaksbehandling
  • SHA-koordinator under prosjektering (KP) og utførelse (KU)

Trygve Steiner Nilsen Trygve Steiner Nilsen
Fagkoordinator Prosjektadministrasjon
T: +47 932 07 798
E: trygves.nilsen@asplanviak.no

Eirik Furulund Eirik Furulund
Gruppeleder Prosjektadministrasjon
T: +47 951 78 891
E: eirik.furulund@asplanviak.no

Tore Henrik Erichsen Tore Henrik Erichsen
Gruppeleder Prosjektadministrasjon
T: +47 920 13 347
E: torehenrik.erichsen@asplanviak.no