Basert på hva våre kunder og samfunnet trenger for fremtiden, har vi utarbeidet løfter for hva vi skal tilføre i alle våre oppdrag, råd og løsninger. Kundeløftene bygger på våre styrker. De forsterker vår konkurransekraft og vår egenart, og de gjenspeiles i alt vi leverer.

Vi lover våre kunder at det vi leverer er: 

Fremsynt
Helhetlig
Varig

Fremsynt

Vi lover å utvikle og dele innsikt i hva fremtiden bringer! 

Vi kan ikke forutse fremtiden. Men vi er unikt posisjonert til å tolke signaler og trender i samfunnsutviklingen. Vi skal bruke vår ekspertise til å forstå alternativer og konsekvenser av valg som tas, og til å formidle dette med faglig tyngde. Vi skal se menneskene som en del av helheten og forstå deres kommende behov. Sammen med kunder og partnere skal vi aktivt drive innovasjon og utvikling for å skape innsikt og verdier. Vi skal være i forkant i å forstå og utnytte teknologiske muligheter.

HHelhetlig

Vi lover å skape helhetlige løsninger!

Gjennom bred bruk av kompetanse, innsikt og involvering skaper vi helhetlige løsninger som ivaretar individets og samfunnet behov. Vi skal ikke selv dekke alle elementer av en helhet, og vi har en dyp respekt for både kompetanse og innsikt som andre bringer med seg. Vår styrke er vår evne til å navigere i kompleksitet og til å skape samhandling og medvirkning. Vi motiveres av å se det store bildet og vi er nysgjerrige og rause i forhold til andres perspektiv – kundens og enkeltmenneskets.

Varig

Vi lover at det vi skaper er designet for å vare!

Vi setter miljø høyest og skaper samfunn, møteplasser, infrastruktur og bygg som er robuste for endring og designet for å vare.
Varighet forutsetter endringsevne. Vi skaper samfunn, møteplasser og bygg som er fleksible for å takle forskjellige behov – nå og fremover. Som er robuste for å takle klimaendringer. Som har lavt miljøfotavtrykk og legger til rette for lavt forbruk. Hvor mennesker har det godt – i dag og i morgen. Varighet er kunder som er fornøyde lenge etter at siste regning er betalt, det er sterke relasjoner med forankring både på en historikk av kvalitet og inn i en felles fremtid. Varighet er etterlevelse av bærekraftsmål og for oss betyr det å skape samfunn for generasjonene som kommer etter oss.