Vi skal gå foran og vise vei. Vi skal tørre å utvikle og ta i bruk nye metoder og løsninger. Dette forplikter oss til å satse ressurser på utvikling av våre medarbeidere og egne FOU-prosjekter, samt utvikle en kultur der høy kompetanse, nytenking og det å være fremoverlent og modig er positivt og verdsatt. 

Vi utvikler ny innsikt

Asplan Viak er en organisasjon som kontinuerlig utvikler våre tjenester og produkter. 3,5 % av omsetningen skal allokeres til utvikling av nye posisjoner og konkurransefortrinn, inkludert ny innsikt og nye forretningsmodeller.