Historie

Per Andersson og Tor Skjånes, Asplans gründere.

Tverrfaglighet 

London 1955; som eneste skandinaviske representant, deltar Tor Skjånes på en
konferanse om gjenoppbyggingen av Europa etter 2. verdenskrig. Hjem fra konferansen tar han foruten sterke inntrykk med seg ordet tverrfaglighet til Norge. Han ble overbevist om at de utfordringene man stod overfor etter krigen ikke kunne løses uten samarbeid på tvers av mange fag. 

Viak starter opp i Norge.

Viak er egentlig et akronym for Via et Aqua – Vei og vann. Selskapet ble stiftet i 1958 i Bærum som en norsk gren til det svenske Viak og var viet kommunalteknikk.

Asplan ser dagens lys

Etter utallige oppfordringer fra diverse aktører som hadde behov for planleggingsbistand startet Tor Skjånes sammen med daværende byplansjef i Stavanger, Per Andersson, planleggingsfirmaet Andersson og Skjånes på Haslum i Bærum i 1962. I tråd med erfaringene fra konferansen i London var selskapet tuftet på tverrfaglighet med et bredt anlagt antall fag. Allerede i 1968 var de mer enn 100 medarbeidere fordelt på kontorer i Bærum, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Fagbredden var stor med både samfunnsvitere, ingeniører og arkitekter. Selskapet skifter i 1976 navn til Asplan. I 1977 gjøres eierskapet om slik at det blir heleiet av Stiftelsen Asplan.

Asplan Viak 

Både Asplan og Viak opplevde opp og nedturer gjennom 80-tallet og i 1991 fusjonerte selskapene for å øke bredden og styrke overlevelsesevnen. Selv om de to selskapene var fusjonert eksisterte det to forskjellige kulturer i det felles selskapet gjennom hele 90-tallet. Selskapet ble organisert i fem geografisk orienterte datterselskaper. For å styrke konkurransekraften i markedet ble det høsten 2004 nedsatt en komité for å se på muligheten for å slå sammen de fem datterselskapene til ett. I løpet av de noen hektiske vårmåneder i 2005 ble hele fusjonen gjennomført og et landsdekkende selskap med nasjonal fagorganisering så dagens lys.