Høringer / kunngjøringer

Svarfrist 11.05.2021

Detaljregulering for næringsområde på Sviland nord, plan 202107

Les mer
Svarfrist 12.05.2021

Varsel om igangsetting av reguleringsplan Klatrehall Grandfjæra, Molde kommune

Les mer
Svarfrist 28.05.2021

Varsel om oppstarts av arbeid med reguleringsplan – Brennabu Leirskole

Les mer
Svarfrist 28.05.2021

Varsl om oppstart av detaljreguleringsplan Tinn Austbygd

Les mer
Svarfrist 28.05.2021

Rv 83 sentrum – varsel om utvidet planområde

Les mer
Svarfrist 30.05.2021

Varsel om oppstart av planarbeid – Breidablikk II, Geilo

Les mer