Høringer/ kunngjøringer

Svarfrist 15.04.2021

Varsel om oppstart: Detaljregulering vannbehandlingsanlegg og pumpestasjon i Fremmerholen - Ålesund

Les mer
Svarfrist 16.04.2021

Varsel om oppstart av detaljregulering for Fyllingsdalen, gnr. 22, bnr. 903 m.fl., Fyllingsdalen kulturhus

Les mer
Svarfrist 23.04.2021

336R-12 Stertebakke nord, boliger - Høring av mindre reguleringsendring

Les mer
Svarfrist 30.04.2021

Varsel om oppstart: Detaljregulering hyttefelt F23 - Fitjalia - Nysætervatnet

Les mer
Svarfrist 30.04.2021

Varsel om oppstart av planarbeid - Eikrestøllie - Hemsedal kommune

Les mer
Svarfrist 03.05.2021

Varsel om oppstart av planarbeid - områdereguleringsplan for Bakketeigen, Ål kommune

Les mer
Svarfrist 08.05.2021

Plan 2021002 – Detaljregulering for Gamleveien 46, Hauge

Les mer
Svarfrist 11.05.2021

Detaljregulering for næringsområde på Sviland nord, plan 202107

Les mer
Svarfrist 22.07.2021

Testkunngjøring Molde - Test Test

Les mer
Svarfrist 22.07.2021

Testkunngjøring Molde - Test Test

Les mer