Urbamod er en modell som simulerer bruken av og kvaliteten ved bysykkeltilbudet.

For å kunne legge til rette for gode og attraktive tilbud innenfor nye transportmidler, kreves gode verktøy som beregner hvordan trafikantene opplever tilbudet og hvilken kvalitet det har. Gjennom prosjektet Urbamod har vi utviklet en modell som simulerer bruken av- og kvaliteten ved bysykkeltilbudet.

Nye transportformer innebærer også kø/trengsel, men fungerer på en litt annen måte enn for «tradisjonelle» transportmåter. Kapasiteten avhenger også av hvordan etterspørselen er fordelt mellom ulike områder, som gir en ekstra dimensjon andre verktøy ikke behandler i tradisjonelle transportanalyser. For de nye transportformene avhenger kvaliteten av hvordan tredjepartsaktører forsøker å forbedre produktet på operativt nivå på en annen måte enn for tradisjonelle aktører. Ett eksempel er balansering av sykler over stativer og hvordan dette kan påvirke kostnadene for trafikantene. For å kunne anslå markedspotensialet for nye transportformer må man vite hvor «dyktige» tredjepartsaktørene er til å drifte systemet. Eksempelvis rebalansering av sykler mellom stativer, metoder for ruteplanlegging i on-demand transport/selvkjørende busser, osv.

Les mer om Urbamod her.