STØY OG AKUSTIKK

TJENESTER

Asplan Viak utfører rådgivning og dokumentasjon av de fleste temaer innenfor støy og akustikk 

Asplan Viak er godkjent av RIF som rådgiver innenfor støy og akustikk og er godkjent som PRO og KON i tiltaksklasse 3.

Vi utfører støyvurderinger, samt beregninger og dokumentasjon av alle typer støykilder i alle plannivå: fra kommunedelplan- til byggeplannivå.

Asplan Viak har bred erfaring innenfor bygningsakustikk og romakustikk og bistår i alle prosjekteringsfaser: fra skisseprosjekt til detaljprosjektering og oppfølging byggefase. Vi utfører også kontrollmålinger av oppnådde lydforhold.

Våre akustikere har prosjekteringserfaring innenfor alle typer bygninger. Vi innehar også komplett og oppdaterte programvare, verktøy og måleutstyr for å utarbeide dokumentasjon iht. gjeldende standarder.

Vi kan bistå med:

  • Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende innenfor fagområdet lydforhold og vibrasjoner, sentralgodkjent innenfor Plan og bygningsloven, tiltaksklasse 3.
  • Rådgivning innenfor bygningsakustikk i alle prosjekteringsfaser og alle typer bygg (vurdering av trinnlyd, luftlyd, etterklangstid, romakustikk, støy fra tekniske installasjoner, med mer)
  • Støyvurderinger av alle typer støykilder (samferdsel, industri, med mer). Både utendørs og innendørs
  • Lydmålinger, målinger av støy og vibrasjoner
  • Støybistand i planprosesser på alle plannivå
  • Kurs innenfor støy og akustikkrelaterte tema
  • Inngående kjennskap til fortolkning og praktisering av regelverket innenfor støy og akustikk i Norge (T-1442, M-128, NS 8175, NS 8178 med mer).

Janani Mylvaganam Janani Mylvaganam
Gruppeleder Støy og Akustikk, Sandvika
T: +47 412 01 721
E: janani.mylvaganam@asplanviak.no

Trond Noren Trond Noren
Fagansvarlig Støy & Akustikk
T: +47 455 06 918
E: trond.noren@asplanviak.no