KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

Kulturminner i et framtidsperspektiv!

Kulturminner og kulturmiljø er en kilde til opplevelse, identitet, forankring og det å kjenne at man er del av noe større. Kulturminner og kulturmiljø er en stor ressurs for å «skape steder» – ikke minst i utviklingsprosjekt. Derfor var Asplan Viak det første av de store konsulentfirmaene i Norge som satset på å bygge opp solid kulturminnekompentanse.

Asplan Viak har en av landets største konsulentgrupper innenfor kulturminner og kulturmiljø

Vår hovedoppgave i alle prosjekt er å kartlegge verdier, prioritere og gi gode retningslinjer for veien videre. Vi utforsker handlingsrommet som ligger mellom vern og utvikling, og tror at nettopp her ligger den beste løsningen både for kulturminnet og for oppdraget.

Vårt store fortrinn er at vi kan tilby allsidig og bred kompetanse innenfor kulturminnefeltet, og vi har lang erfaring med å håndtere komplekse kulturhistoriske spørsmål. Medarbeiderne våre dekker de fleste fagområder som berører kulturminner; sivilarkitekter på nyere tid og bygningsvern, arkeologer, planleggere, sivilingeniører innenfor ulike byggfag og landskapsarkitekter. I Asplan Viak jobber vi på tvers av avdelinger/ kompetanseområder og geografiske avstander. Vi jobber alltid framtidsrettet og løsningsorientert i et samfunnsperspektiv.

Vi arbeider innenfor hele spekteret av kulturminnefaglige oppdrag

Asplan Viak kan bistå med å finne tålegrensen og handlingsrommet for ny utvikling i områder med stort omfang av kulturhistoriske verdier, slik at stedets egenart kan bevares. Vi kan utarbeide forslag til løsninger som viser hvilke verdier som bør bevares, og hvordan. Dette mener vi gir faglig holdbarhet, smidige prosesser og det viktigeste av alt; god planlegging for framtiden.

Vi tilbyr produkter og tjenester innenfor:

 • Reguleringsplaner og konsekvensutredninger
 • Kulturminneplaner
 • Formingsveiledere
 • Verneplaner, forvaltningsplaner og skjøtselsplaner
 • Kulturhistorisk stedsanalyser (DIVE)
 • Kulturminnegrunnlag og dispensasjonssøknader kml §15A
 • Hageanlegg, parker og kirkegårder
 • Dokumentasjon av bygninger og tilstandsvurderinger
 • Utbedring og ny bruk av fredete og verneverdige bygninger
 • Prosjektering bygninger og bymiljø
 • Brannsikring
 • Energi og miljø
 • Web-løsninger

 

Les mer om våre tjenester og produkter >>

Astrid Storøy Astrid Storøy
Fagansvarlig kulturminner og kulturmiljø
T: +47 480 01 053
E: astrid.storoy@asplanviak.no