PLANPROSESSER – Kriterier for energi, miljø og klima

TJENESTER
VURDERING AV KLIMAKRITERIER I PLANPROSESSEN

Asplan Viak tilbyr redegjørelser om klimagassutslipp og klimatilpasning for planprosesser. Analysen kan være aktuell for alle reguleringsplaner i tidlig fase, særlig ved omregulering til annen bruk av områder der hvor eksisterende bygg skal rives, eller der hvor man bygger i nytt terreng.

 

I redegjørelsen inngår:
  • Vurdering av tilrettelegging for grønn mobilitet for bebyggelsen på planområdet
  • Vurdering av blågrønn struktur på planområdet
  • Vurdering av løsninger for overvannshåndtering på planområdet
  • Vurdering av energibehov og muligheter for lokal energiproduksjon
  • Potensiale for gjenbruk av materialer og hvilke klimagassutslipp materialvalgene fører med seg
  • Diskusjon av løsninger for fossilfri byggefase, herunder oppvarming, byggtørking og fossilfrie anleggsmaskiner

Arbeidet følger en struktur i henhold til Oslo kommunes veileder «Klimakriterier i planprosessen». Vi utarbeider et notat som besvarer kriteriene innen klimautslipp og klimatilpasning, basert på tilgjengelig informasjon fra oppdragsgiver.

Liv Bjørhovde Rindal Liv Bjørhovde Rindal
Gruppeleder, Energi og miljø
T: +47 959 74 948
E: liv.rindal@asplanviak.no