BOLIGER

TJENESTER

Arkitektavdelingen har opparbeidet seg en bred boligkompetanse. Det innebærer mange ulike boligtyper, brukere og behov, og dermed ulike forutsetninger og rammer for prosjektutviklingen.

Eksempelvis har vi gjennomført ungdomsboliger, studentboliger, omsorgsboliger, seniorboliger, boliger for vanskeligstilte, byøkologiske boliger, store og små kommersielle bolig- og leilighetskomplekser.

 

Tverrfaglighet

Arkitektavdelingen har selvfølgelig stor nytte av å kunne trekke på våre kollegaer og spesialister på andre områder. Særlig våre kollegaer innen Plan og Landskap har gitt oss kompetanse på større boligområder, med uteområder av høy kvalitet. Bærekraftperspektivet er viktigere enn noen gang ved utformingen av alle bygninger og våre omgivelser, og vi samarbeider da tett med rådgivere innen Energi- og miljø, mobilitet, grønne tak og sosial bærekraft for å nevne noen.

 

Våre ytelser, eksemplifisert;
  • Mulighetsstudier, grunnlag for lokalisering, utnyttelse og reguleringsplaner
  • Programmering, areal og funksjonsanalyse
  • Brukermedvirkning
  • Prosjektering og BIM i alle faser.
  • Breeam kompetanse
  • Universell utforming
  • Visualiseringer og salgstegninger
  • Ansvarlig søker
  • Anbudsgrunnlag
  • Byggeplassoppfølging

 

Eksempler/referanser:

 

2016

Idekonkurransen om nytt grønt boligkvartal i Kristiansand, Marviksletta – under bygging 

 

2017

Konkurransen om Byøkologiske boliger i Hauskvartalet, skisseprosjekt

 

2018 

Byggeskikkprisen fra Timekommune for ungdomsboligene på Kvernaland

Konkurransen om nytt nærings- og boligkvartal i Holmestrand – under bygging

5 Leilighetsbygg, 117 leiligheter, langs Innseilingen til Stavanger – innflytningsklare

 

2019 

Mulighetstudie; ombygge en gammel VGS skole i Skien til nytt boligkompleks – under regulering

 

Miljø

Asplan Viak har flere godkjente BREEAM-revisorer (assessorer) og godkjente Akkreditert Profesjonell-personer (BREEAM-AP). Vi tilbyr rådgivning innenfor BREEAM-sertifisering og vurdering/ tidligfase-analyse av miljøaspekter i utvikling av bygg og store næringsområder.

I tillegg har vi miljø- og energifagspesialister for generell rådgivning og/eller utarbeidelse av BREEAM fagrapporter innen blant annet økologi, hydrologi, støy, energi, LCC, LCA og miljøvurdering av materialer.

 

Vi søker alltid å finne bærekraftige løsninger tilpasset hvert prosjekt og kundens behov.

Liv Marit Engebu Liv Marit Engebu
Fagkoordinator bolig
T: +47 996 30 092
E: livm.engebu@asplanviak.no