BAdeanlegg og idrettsbygg

TJENESTER

Asplan Viak har vært en sentral tverrfaglig rådgiver ved utvikling av gode svømme- og badeanlegg i over 20 år. Utgangspunktet har vært en dedikert gruppe spesialister innen arkitektur, byggfag og vannbehandling, men gjennom de siste 10 årene har vi opparbeidet komplette prosjekteringsgrupper, med spesialisering på alle fag, flere steder i landet.

Analyser, design og tverrfaglighet

Vi kommer gjerne inn som tidligfase rådgivere, så snart man ønsker å utrede et nytt anlegg eller rehabilitere et eksisterende. Videre prosjekterer og bistår vi gjennom alle faser frem til ferdigstillelse.

For å opprettholde vår helhetlige kunnskap så samler vi også inn informasjon og erfaringer fra anleggene etter noen års drift. I tillegg har vi egne FOU arbeider for stadig utvikling av vår kompetanse.

Våre ytelser, eksemplifisert:

  • Besøksprognoser, driftskostnader, driftsinntekter
  • Programmering og lokalisering av badeanlegg
  • Mulighetsstudier og skisseprosjekt
  • Regulering og søknadsproseser
  • Prosjektering av badeanlegg ; ARK,IARK, LARK, RIB, RIbr, RIV, RIE, RIVB, RIM, RiEN, RiAku, PGL
  • Rehabilitering av badeanlegg
  • Eksempler på faglig bistand inn i faglitteratur; Kulturdepartementet «Prosjektering av badeanlegg,” Norges Svømmeforbund ”Retningslinjer for svømmehaller” mm

Idrettsbad og Folkebad

Langt de fleste anleggene i dag innehar både fasiliteter for idretten, skole- og undervisning, helse-og rehabilitering, velvære og lek. Tilrettelegging for både organisert og uorganisert aktivitet gjør anleggene til viktige bidragsytere for Folkehelsa. Anleggene skal være for alle, og det er viktig å ivareta behovene fra de aller minste til de eldste, fra de svakeste til de sterkeste, til de som søker ro og velvære til de som ønsker utfordringer og moro.

 

Trivsel og gode opplevelser er essensielt for et vellykket badeanlegg. Opplevelsen ved besøk første gang må være god, og inntrykket dannes allerede ved ankomst, arkitektur, inngangsparti, service, garderober, badeavdelingene, renhold osv. Inne i selve badet er lys, overflater, temperaturene, vanndybdene, oppholdssonene, samspillet inne – ute med på økt velvære. Vi lager ofte 5 vanntemperaturer mellom
10 og 40 °C, i tillegg til dampbad, kaldkulp og badstuer. Antall og størrelse på bassenger varierer.

Miljø

Vi søker alltid å finne bærekraftige løsninger tilpasset hvert prosjekt. Vi rådgir oppdragiver i forhold til sine valg. Aquarama Bad ble ferdigstilt i 2013, som Norges første lavenergi-badeanlegg og Tromsø Bad ferdigstilles i 2019 med Breeam-klassifisering excellent. Passive tiltak som solinnstråling benyttes også inn i designfasen for til f.eks forvarming av vann og energisparing. Materialbruk, energikilder, gjenbruk av varmtvann og vannkvaliteter er andre viktig miljøfaktorer. Våre siste bad utformes med bl.a bæresystem i tre.

Frode Nysæter Frode Nysæter
Fagansvarlig badefaglig rådgivning
T: +47 992 41 823
E: frode.nysater@asplanviak.no