DRONETJENESTER

Asplan Viak tilbyr dronetjenester innenfor registrering av områder, dokumentasjon, visualisering og kartdata.

Film og foto fra drone bidrar sammen med kart, GIS og 3D-teknologi til økt forståelse i små og store komplekse prosjekter. 

  • Vi registrerer områder som grunnlag for utredninger, vurderinger, visualiseringer og digitale kartgrunnlag. 
  • Vi dokumenterer fremdrift med mulighet for analyse av ønskede eller uønskede endringer. 
  • Vi leverer sluttdokumentasjon for markedsføring av ferdige prosjekter. 

Det er stort fokus på sikkerhet i forbindelse med våre droneoperasjoner. Alle pilotene har gjennomført et grundig opplæringsopplegg og innehar dronesertifikat. Vi opererer innenfor kategorien RO3 og har piloter fordelt over hele landet.

Målet for virksomheten er å etablere gode holdninger og alltid se etter muligheter for forbedringer til det beste for virksomheten og samfunnet for øvrig.

Asplan Viak har utviklet en kartløsning - safe to fly, der formålet med tjenesten er å kartlegge og sammenstille data for enklere og bedre planlegging av oppdrag med drone. Målet med dette er å minimere risiko og unngå ulykker.

KONTAKT 

 

Jostein Akre Thorvaldsen Jostein Akre Thorvaldsen
RPAS / Droneansvarlig
T: +47 997 98 040
E: jostein.thorvaldsen@asplanviak.no

Lenker

Safe to fly
Bilder/Video for oversikt over eksisterende situasjon, vurdering av rasfarlig områder, naturtyper etc. Utvalg av bilder kan benyttes som underlag for diagrammer og forklarende illustasjoner.
Bilder/Video for dokumentasjon av utvikling i et byggeprosjekt eller et område i endring. Dokumentasjon av ferdige prosjekt til nettside, brosjyrer, plakater etc.Bilder/Video for foto- videomatching. Nye scenarier og fremtidsmodeller samstilles med foto/video som har riktig geografisk plassering.
Bilder/Video for utabeidelse 3D-modeller og ortofoto som kan være underlag for prosjektering, analyser og visualisering.

Foto: punktsky