DRONETJENESTER

Asplan Viak tilbyr dronetjenester innenfor registrering av områder, dokumentasjon, visualisering og kartdata.

Film og foto fra drone bidrar sammen med kart, GIS og 3D-teknologi til økt forståelse i små og store komplekse prosjekter. 

  • Vi registrerer områder som grunnlag for utredninger, vurderinger, visualiseringer og digitale kartgrunnlag. 
  • Vi dokumenterer fremdrift med mulighet for analyse av ønskede eller uønskede endringer. 
  • Vi leverer sluttdokumentasjon for markedsføring av ferdige prosjekter. 

Det er stort fokus på sikkerhet i forbindelse med våre droneoperasjoner. Alle pilotene har gjennomført et grundig opplæringsopplegg og innehar dronesertifikat. Vi opererer innenfor kategorien RO3 og har piloter fordelt over hele landet.

Målet for virksomheten er å etablere gode holdninger og alltid se etter muligheter for forbedringer til det beste for virksomheten og samfunnet for øvrig.

Asplan Viak har utviklet en kartløsning - safe to fly, der formålet med tjenesten er å kartlegge og sammenstille data for enklere og bedre planlegging av oppdrag med drone. Målet med dette er å minimere risiko og unngå ulykker.

KONTAKT 

 

Jostein Akre Thorvaldsen Jostein Akre Thorvaldsen
RPAS / Droneansvarlig
T: +47 997 98 040
E: jostein.thorvaldsen@asplanviak.no

Lenker

Safe to fly

Drone registrering
Drone registrering
Bilder/Video for oversikt over eksisterende situasjon, vurdering av rasfarlig områder, naturtyper etc. Utvalg av bilder kan benyttes som underlag for diagrammer og forklarende illustasjoner.

Drone dokumentasjon
Drone dokumentasjon
Drone dokumentasjon
Bilder/Video for dokumentasjon av utvikling i et byggeprosjekt eller et område i endring. Dokumentasjon av ferdige prosjekt til nettside, brosjyrer, plakater etc.

Drone visualisering
Drone visualiseringBilder/Video for foto- videomatching. Nye scenarier og fremtidsmodeller samstilles med foto/video som har riktig geografisk plassering.

Drone kartdata
Drone kartdata
Bilder/Video for utabeidelse 3D-modeller og ortofoto som kan være underlag for prosjektering, analyser og visualisering.

Foto: punktsky