Asplan Viak er stolt samarbeidspartner til Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

KOMMENDE arrangementer gjennom miljøåret

 

Arrangement – fagkveld

Arkitekturkvalitet i et lengre perspektiv – 17.10.2019

Bærekraftig arkitektur kobles ofte til tekniske løsninger som skal gi umiddelbar miljøuttelling. Men kan løsninger som på kort sikt er ugunstige likevel være bærekraftige i et lengre perspektiv? Vi krever bærekraftige løsninger, men vi hvor lenge forventer vi av de arkitektoniske valgene vi gjør i dag skal virke?

 

Asplan Viak inviterer deg til en fagkveld om arkitekturkvalitet og varighet i historiske rammer i en av Oslos eldste bygninger. Programmet for denne fagbaren vil ligger i krysningen mellom god analyse, strukturerte argumenter og ikke minst gjennom drøftelse av gode eksempler, der vi trekker inn kunnskap også fra eksempler utenfor Norge.

 

Til arrangement >>

GJENNOMFØRTE arrangementer gjennom miljøåret

 

Arrangement 

Framtidens boområder – 13.02.2019

Hvordan tilrettelegge for samskaping, mangfold og eksperimentering i nye byggeområder?

 

De økonomiske forskjellene mellom oss øker, men naturen er allerede presset over sin bæreevne. Dette tvinger oss til å få stadig mer ut av mindre ressurser. Når det skal tilrettelegges for framtidens bærekraftige boområder, er det viktig at klima- og miljøpolitikken ikke går ut over den sosiale boligpolitikken. Bærekraftige byer er avhengige av at hensyn til miljø, samfunn og økonomi spiller på lag. For å oppnå dette må vi utforske nye måter å dele og samarbeide på, slik at ikke effektivisering går på bekostning av en inkluderende, variert og mangfoldig by.

 

SE INNLEGGENE FRA ARRANGEMENTET HER:

Framtidens boområder – innledning >>

Reinventing the fringe v/Haakon Haanes (Asplan Viak) >>

Tilrettelegging for midlertidighet og nedenfra-initiativerv/Anne Dubrau (Vollebekk fabrikker) >>

Eksperimenterende byutvikling V/Peter Munthe-Kaas (Nyforbyelse, DK)  >>

Vandkunsten v/Jan Albrechtsen >>

 

Arrangement – fagkveld for studenter

Sykkelhovedstaden – 24.04.2019

Oslo har som mål om å bli en sykkelby for alle og det foregår en storstilt satsing på bygging og oppgradering av sykkelinfrastrukturen i byen.


Vi inviterer studenter med interesse for byutvikling og aktiv mobilitet til en inspirerende og lærerik kveld om sykling i Oslo. Det blir innlegg fra sykkeleksperter og konkurranse i sykkelplanlegging med premiering. Du har mulighet til å stikke av med en el-sykkel fra Buddybike.no!

 

Til arrangement >>

 

 

Arrangement – fagkveld

Livsløpsbyen – 05.09.2019

Eldrebølgen kommer og gjør seg stadig mer gjeldende i moderne planlegging. Helsevesenet og velferdssystemet er under økende press hvor de pålagte krav for helse og omsorg blir med tiden mer krevende å levere til befolkningen. Fortsetter vi med dagens system vil Norge hverken ha økonomi eller menneskekraft til å håndtere dette forsvarlig i fremtiden. Dette blir videre en diskusjon om utnyttelse av ressurser og hvordan miljøbelastningen kan reduseres. Vi blir derfor nødt til å tenke alternativt og skape nye attraktive samfunn og bomiljøer som kan avlaste helsevesenet, økonomien og miljøet, samtidig som man leverer gode helsetjenester.

 

Velkommen til fagkveld med blanding av innlegg, diskusjon og mingling hvor livsløpsbyer står på agendaen.

 

Til arrangement >>

BILDER FRA ARRANGEMENTET SYKKELHOVEDSTADEN

Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden

Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden

Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden
Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden

Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden
Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden

Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden
Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden

Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden
Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden

Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden
Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden

Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden
Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden
Oslo europeisk miljøhovedstad - Arrangement sykkelhovedstaden

INFORMASJON OM OSLO EUROPEISK MILJØHOVEDSTAD 2019

FAKTA

EU kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019.

Oslo vant konkurransen mot 13 andre europeisk byer fordi byen kan vise til noen av de beste resultatene og løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by.

 

I begrunnelsen peker juryen på helheten i Oslos byutviklingsarbeid, altså at klima og miljø går som en rød tråd gjennom alle politikkområder i byen vår – fra folkehelse til integrering. At målet til syvende og sist er en by for alle, som fremmer livskvalitet og setter menneskene først.

Asplan Viak er stolt samarbeidspartner og har fire egne arrangementer gjennom miljøåret.

 

LENKER

Oslo europeisk miljøhovestad – om miljøhovedstaden