VÅRT FelLES ANSVAR

KVARTALET NR. 4 2016

Som rådgiver har vi i Asplan Viak et sterkt ønske om at våre råd skal bidra til de beste løsningene. Best for kunden, best for samfunnet, best for sluttbrukeren, best for miljøet – og selvfølgelig best for oss som selskap.

 

2016 går inn i historiebøkene som det året Paris-avtalen trådde i kraft. Dette innebærer at vi alle har forpliktet oss til en klima- og energistrategi som går ut på å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020, og legge til rette for 95 prosent reduksjon frem mot 2030.

Et slikt grønt skifte krever store omstillinger til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer i tråd med klodens tålegrenser. Med et uttalt mål om å forme samfunnet, har vi som rådgiverbedrift et betydelig ansvar, en viktig nøkkel til et grønt skifte er nettopp innovasjon og teknologiutvikling. 

 

Derfor har vi valgt samfunnsansvar som tema i årets siste nyhetsbrev. I et knippe artikler viser vi ulike sider av hva som ligger i dette begrepet for Asplan Viak: Det være seg nennsom restaurering av historiske fjellhytter, en kalkulator som måler klimafotavtrykket på julematen din eller vårt fantastiske samarbeid med bistandsprosjektet Gyaw Gyaw. 

GYAW GYAW – EN JULEGAVE AV BETYDNING

Asplan Viak fortsetter en 6 år lang tradisjon med å gi deler av julegaven vår til et bistandsprosjekt som former hus og landsbyer for og med lokalbefolkningen på grensen mellom Thailand og Myanmar.

 

Les mer >>

LAVKARBON JULEMAT

Her kan du legge inn din julemiddag og se hvordan klimafotavtrykket er sammenliknet med alternativer.

 

Les mer >>

ØNSKER DU Å FØLGE VÅRT NYHETSMAGASIN?
REGISTRER DEG HER:

FINSEHYTTA – REHABILITERING AV ET LANDEMERKE

Asplan Viak har fått det ærefulle oppdraget å rehabilitere en av Den Norske Turistforeningens (DNT) mest besøkte hytter, Finsehytta. De første skisseutkastene til rehabiliteringen ble gjennomført på dugnad av arkitektene ved vårt kontor i Bergen.

 

Les mer >>

ASPLAN VIAK UTFORMER GRØNT KVARTAL I KRISTIANSAND

Denne måneden ble det klart at Asplan Viak vant idékonkurransen og skal utforme et nytt kvartal, Markviksletta, i den sentrumsnære bydelen Lund i Kristiansand. Ambisjoner om en grønn bydel ligger klar og skisseprosjektet har oppstart januar 2017.

 

Les mer >>

KLIMAVENNLIG OMRÅDEUTVIKLING OG KONSEPTUTVALG

Klima-, energi- og miljøytelse på by- og områdenivå er i fokus som aldri før. Flere aktører ønsker  derfor å gjennomføre konseptstudier for å identifisere de beste klima- og energitiltakene for hele utviklingsområder.

 

Les mer >>