ROMMET I MELLOM

KVARTALET NR. 3 2016

Åtte av ti personer i Norge bor i dag i tettbebygde strøk, og fortettingstrenden er økende rundt de største byene.

Dette bomønsteret kombinert med økt trangboddhet, gjør at vi i stadig større grad trenger det offentlige rommet som oppholdssted.

Det er i skjæringspunktene mellom arkitektur og infrastruktur at store deler av vårt sosiale liv utfolder seg.

I denne utgaven av Kvartalet går vi inn i rommet i mellom for å se nærmere på hva som må til for å skape attraktive og levende møteplasser.

 

ARKITEKTUR MELLOM SIKKERHET OG DEMOKRATI

Hvordan ivaretar vi sikkerhet og trygghet i byrommene – uten at det går på bekostning av åpenhet, innbyggernes bevegelsesfrihet, byens kvaliteter og det spontane demokratiske uttrykket?

Les mer 

PLANLEGGEREN SOM TEMMER NATURKREFTENE

Studier og analyser om vær og vind må legge premissene for fysisk formgiving, for å gi oss gode byrom tilpasset vårt klima og våre solforhold. Som den anerkjente arkitekten Sverre Fehn sa: «Ethvert prosjekt bør ha sin egen «værmelding» før prosjekteringen setter i gang.»

Les mer 

KULTURHUSET VEGA SCENE

Vega Scene er på mange måter en reparasjon av et forsømt område i byen. Huset skal fylle et tomrom i en gate som behøver liv, mennesker og tilbud.

Les mer 

DE GLEMTE LIVSROMMENE

Vi har glemt hvordan vi skal bygge gode, tette byer. Det er min påstand. Hverken politikere, administrasjoner, utbyggere eller fagmiljøene har nødvendig førstehånds kunnskap om hvordan god byutvikling skal gjøres. Vi har ikke gjort det før. Derfor prøver vi. Og feiler. Igjen og igjen.

Les mer 


OVERVANN SOM NYTTIG RESSURS I URBANT LANDSKAP

Alternativ overvannshåndtering ved hjelp av regnbed, vegetasjon og vannskulpturer bidrar til å gi beboerne i Deichmans- og Wilses gate byrommet sitt tilbake.

Les mer 

MIDGARDSORMEN

Noen ganger skaper arkitektur magiske rom. «Midgardsormen» utenfor Bryne er et slikt eksempel. Mellom himmel og jord svever den eksepsjonelle gangbroen som et bindeledd mellom to turområder – og mellom mytologiens fortid og vår nåtid.

Les mer