Smart samfunnsutvikling

KVARTALET NR. 1 2017

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.
 

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

 

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».Asplan Viak Internet påvirker fremtidens havforvaltning

Barentswatch har utviklet et digitalt arealverktøy basert på teknologi fra Asplan Viak Internet som vil være essensielt for fremtidig havforvaltning.

 

Les mer>>

Asplan Viak utvikler energikonsept for Norges første økolandsby

Hurdal kommune har satt seg som mål å være karbonnøytral allerede innen 2025. Derfor tas begrepet bærekraft til ytterpunktene når energikonseptet skal planlegges. 

 

Les mer >>

Ønsker du å følge vårt nyhetsmagasin?
Registrer deg her:Habitat Haus

Vi har levert parallelloppdrag på byøkologisk kvartal i Hausmannsgate. Begrepet byøkologi omfatter sosial bærekraft i og et ønske om mangfold, økonomisk bærekraft har som mål å senke terkselen for boligkjøpere og teknisk bærekraft som skal gi et byggeri med lite miljøfotavtrykk, lavt energiforbruk og holdbare løsninger.

 

Les mer >>Asplan Viak satser på droner

Vi tar visualisering til nye høyder med et nytt team av sertifiserte dronepiloter. 

 

Les mer >>Visjon Dokken goes VR

Ny visualiseringsteknologi gjør det mulig å besøke byområder som ennå bare befinner seg på mulighetsstudie-blokka hos våre rådgivere. Her gir vi deg ett lite eksempel hvor du kan gå inn i den visjonære Bergensbydelen Dokken.

 

Les mer >>Asplan Viak søker tilbudsledere

Vi tilbyr en utfordrende nøkkelstilling med stort utviklingspotensial i et av landets største og mest spennende rådgivningsmiljø. Noe for deg?

 

Les mer >>