#stedsutvikling

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture
Prosjekt

Områderegulering Totteskogen Hemsedal

Les mer
Det er laget ulike illustrasjoner som skal hjelpe leseren med å forestille seg de fire scenarioene. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Hamar 2074 - scenarioer for byutvikling

Les mer
Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Prosjekt

Reinventing Cities Stovner - Moderne gjenbruk

Les mer
Asplan Viaks fagdirektør for Plan og Arkitektur, Netten Østberg, ledet debatten på arrangementet. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Sosial bærekraft på agendaen i Arendal

Les mer
Møt Asplan Viak under Arendalsuka
Nyhet

Møt Asplan Viak under Arendalsuka

Les mer
Illustrasjon av nye «Gartnerplassen» på Nore Neset.
Prosjekt

Sosiokulturell stedsanalyse og mulighetsstudie Nore Neset

Les mer
Vaksdal stasjon. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Bergensbaneregionen 2040 - Utviklingsstudie Voss - Vaksdal

Les mer
Asplan Viaks forståelse av sosial bærekraft i by- og stedsutvikling. Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak setter fokus på sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
En viktig premiss i prosjektet er å se på de pleietrengende som ressurser heller enn byrder. Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Pleiefritidsordningen (PFO) - Hvordan møte eldrebølgen?

Les mer
Timrevik bru. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Stedsutvikling Moi

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Uthavnene som besøksmål

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Kjøpmannsgata plan- og designkonkurranse

Les mer
Lørenskog sentrum - Reisetorget i fremtiden
Prosjekt

Lørenskog sentralområde

Les mer
Vår landskapsarkitekt og byplanlegger Rune Skeie innledet frokostseminaret med å definere hva vi mener med begrepet bynatur . Foto: Asplan Viak
Nyhet

Fullsatt frokostmøte om bynatur

Les mer
Forside rapport
Prosjekt

Uterom i tett by

Les mer
Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak
Prosjekt

Midt i verden, midt i Nuuk

Les mer