#samferdsel

<p>Illustrasjon: Asplan Viak</p>
Prosjekt

Gyldenløves gate

Les mer
Detaljreguleringsplan E6 Øyer-Otta
Prosjekt

Detaljreguleringsplan E6 Øyer-Otta

Les mer
E6 Kvænangsfjellet
Prosjekt

E6 Kvænangsfjellet

Les mer
Prosjektet er 3D-modellert i Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Dronning Mauds gate

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Lura Bydelssenter

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Leaparken barnehage

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Gateprosjekt Fornying av Innherredsveien

Les mer
Oversikt over planlagt vegstrekning. Dørdal - Grimstad uthevet i rødt. Illustrasjon: Nye Veier
Prosjekt

Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad

Les mer
 Byrommene – Torget – Vetrlidsallmenningen -  Finnegårdsgaten - Bryggen skal utformes.  Foto: Shutterstock
Nyhet

Asplan Viak videre i konkurransen om utforming av sentrale byrom i Bergen

Les mer
Gjennomslag i tunnelen som kobler sykehustomten på E6. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Gjennomslag i ny sykehus-tunnel i Narvik

Les mer
Sandefjord stasjon i Torp Vest- og Unnerbergkorridoren - atkomst. Sett mot nordvest, fra Bugårdsbakken. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

InterCity Tønsberg - Larvik

Les mer
Odd Ivar Kjærås fra Asplan Viak, ordfører Elin Gran Weggesrud, Hans Hilding Hønsvall fra fylkeskommunen og Sindre Stampe fra Kjeldaas as sto for snorklippingen. Foto Ingunn Bråthen, Sande Avis.
Nyhet

Asplan Viak deltok på åpning av ny fv. 319 i Hanekleiva

Les mer
Foto: Sindre Stampe, Kjeldaas as.
Prosjekt

Ny fv. 319 i Hanekleiva, Sande i Vestfold

Les mer
Verktøyet kan beregne hundre linjealternativer på få timer og har et enormt potensial. Foto: Trimble.
Nyhet

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

Les mer
Et pilotprosjekt for klimatilpasset overvannshåndtering hvor grå- og blågrønn infrastruktur bidrar til å skape en attraktiv oase for bybarna og øvrige beboerne sentralt i Oslo sentrum. Foto: Åse Holte
Nyhet

Open House Oslo: Besøk to flotte Asplan Viak-prosjekter denne helgen

Les mer
Foto: PEAB v/Ole Rønning
Prosjekt

Hitra II vindpark

Les mer
Foto: Vidar Moløkken/Multilux AS
Nyhet

Asplan Viak-prosjektet "Stasjonsvegen i Bø" ble årets prosjekt i Region sør

Les mer
Bak til venstre: Per Kristian Lunden (IKS-ansvarlig), Solfrid Førland (Prosjektleder Nye Veier), Elisabeth Osmark Herstad (ass. prosjektleder Rambøll) og Olav Schou Knutsen (Prosjektleder Asplan Viak). Foran til venstre: Øyvind Mork (adm.dir. Asplan Viak)og Finn Aasmund Hobbesland (direktør Nye Veier).
Nyhet

Asplan Viak og Rambøll sammen om banebrytende E18-kontrakt

Les mer
Fra kontraktsmøte. Fra venstre: Dag Hveding (Asplan Viak), Raymond Siiri (Asplan Viak), Christian Nielsen (Bane NOR) og Vibeke Aarnes (Bane NOR)
Nyhet

Asplan Viak vant kontrakt med Bane NOR

Les mer
Arbeid med rassikring langs fylkesveg 6. Foto: Asplan Viak.
Prosjekt

Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Fv. 163 Skorgeneskrysset

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

E39 Lavik ferjekai

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

E39 Brastadkrysset

Les mer
Fra venstre: Vibeche Håheim Kind, gruppeleder Samferdsel, Dag Hveding, avdelingsleder Samferdsel og Arnt-Ivar Weum, seksjonsleder i Statens vegvesen.
Nyhet

Asplan Viak har skrevet rammeavtale med Statens vegvesen

Les mer
Oversiktsperspektiv. Illustrasjon: SLA/AART
Prosjekt

Vikingtidsmuseet på Bygdøy

Les mer
Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket
Prosjekt

Follobanen - nytt dobbeltspor Oslo S - Ski

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Rv. 83 Harstadpakken

Les mer
Foto: Dag Jenssen
Prosjekt

Stasjonsvegen i Bø

Les mer
Gang- og sykkelveg i Hof
Prosjekt

Gang- og sykkelveg i Hof

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Bussholdeplasser i Grenland

Les mer
E6 Ranheim - Værnes
Prosjekt

E6 Ranheim - Værnes

Les mer
Foto: Kristina Schrøder/Asplan Viak
Prosjekt

Fv. 86 Ballesvikskaret tunnel og sjøfylling over Gryllefjorden

Les mer
Foto: Arne Strømme
Prosjekt

E136 Tresfjordbrua tilførselsveger

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Prinsens gate - Oslo

Les mer
Åkersvika vegkryss, stort trafikkert kryss og 4-felt E6
Prosjekt

E6 Kolomoen - Arnkvern

Les mer
Foto: Dag Jenssen
Prosjekt

E134 Grungedal – Velemoen

Les mer
Rv. 80 undergang Hunstadsenteret
Prosjekt

Rv. 80 undergang Hunstadsenteret

Les mer
Høytidelig åpning av Stasjonsvegen i Bø. Foto: Dag Jenssen
Nyhet

Åpning av Stasjonsvegen i Bø

Les mer
Foto: Anne-Lise Sæther
Prosjekt

Fv. 84 fortau Karavika – Skårvik

Les mer
Foto: Rolf Hillesøy
Prosjekt

Fv. 232 Rassikring Kapervatn

Les mer
Prinsens gate. Foto: Åse Holte
Prosjekt

Byggeplan - Prinsens gate og Tollbugata

Les mer