#rapport

Verdikjede diagram. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Klimavennlige byggematerialer - Potensial for utslippskutt og barrierer mot bruk

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Økosamfunn i Røyken – muligheter og konsekvenser

Les mer