#plan og urbanisme

Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer
Ut mot havet! Dokken sett fra Nordvest. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Prosjekt

Ut mot havet! - Dokken parallelloppdrag

Les mer
Akvariet er tenkt som hjertet i den nye bydelen Dokken. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Nyhet

Asplan Viaks planer for Dokken i Bergen: Vil bygge øyrike og flytte Akvariet

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Økosamfunn i Røyken – muligheter og konsekvenser

Les mer
Frodig og grønn takterrasse. Illustrasjon: MAD arkitekter
Prosjekt

Kristian Augusts gate 13

Les mer
Søfteland er omgitt av eit aktivt jordbruk som held landskapet omkring tettstaden ope. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Landskapsanalyse i Os kommune

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Gjennomføringsmodell for lek og rekreasjon i tett by

Les mer
Asplan Viak er med og planlegger en helt ny bydel i hjertet av Bodø. Illustrasjon: Bodø kommune
Nyhet

Ny bydel Bodø - parallelloppdrag for transformasjon av flyplass

Les mer
Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture
Prosjekt

Områderegulering Totteskogen Hemsedal

Les mer
Det er laget ulike illustrasjoner som skal hjelpe leseren med å forestille seg de fire scenarioene. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Hamar 2074 - scenarioer for byutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Gateprosjekt Fornying av Innherredsveien

Les mer
Illustrasjon:  Statsbygg / Manthey Kula Arkitekter
Nyhet

Asplan Viak er planrådgiver på Utøya-kaia

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Utredning Nord-Norgebanen

Les mer
Illustrasjon av nye «Gartnerplassen» på Nore Neset.
Prosjekt

Sosiokulturell stedsanalyse og mulighetsstudie Nore Neset

Les mer
Med seniorrådgiver Renate Giske ( midten)  om bord, har Asplan Viak etablert et planmiljø også i Ålesund. (F.v.) avdelingsleder for Plan, Per Einar Saxegaard, seniorrådgiver Geir Egilsson, seniorrådgiver Renate Giske, kontorleder Toril Nyland og gruppeleder for Plan Kari Skogstad Norddal. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak etablerer Plangruppe i Ålesund

Les mer
De kulturhistoriske verdiene er Midtbyens DNA og danner en perfekt ramme rundt et godt handels- og byliv i fremtidsforslaget fra Asplan Viaks byplanleggere. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viaks forslag til fremtidsbyen Trondheim

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Lokalklimavurdering Centralområdet i Gøteborg

Les mer
Vaksdal stasjon. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Bergensbaneregionen 2040 - Utviklingsstudie Voss - Vaksdal

Les mer
Asplan Viaks forståelse av sosial bærekraft i by- og stedsutvikling. Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak setter fokus på sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll
Prosjekt

Torskeholmen, en moderne holmeby med sørlandsdialekt

Les mer
Løsningen for Lysaker stasjon bæres av en overordnet idé om å skape ett samlende og identitetssterkt sted. Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak, Arup og Longva arkitekter skal utforme ny T-banestasjon på Lysaker

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Masterplan Bodø Lufthavn

Les mer
Timrevik bru. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Stedsutvikling Moi

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Urbact Hasle - den flerfunksjonelle byen

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Karenslyst - mulighetsstudie

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Gystadmarka områdeplan

Les mer
5-10 minutters byen. Illustrasjon: Julie M. Rasmussen
Prosjekt

Byregnskap for Vestfoldbyene

Les mer
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Prosjekt

Detaljregulering Svart hotellanlegg

Les mer
Oversiktsperspektiv. Illustrasjon: SLA/AART
Prosjekt

Vikingtidsmuseet på Bygdøy

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Slemmestad sentrum

Les mer
Nyhet

Masteroppgave om Stavanger Torg vekker internasjonal oppmerksomhet

Les mer