#mulighetsstudie

Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Mulighetsstudie boligplan

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Gjennomføringsmodell for lek og rekreasjon i tett by

Les mer
<p>Collage mulighetsstudie solceller.</p>
Prosjekt

Mulighetsstudie solceller Trondheim kommune

Les mer
Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Prosjekt

Reinventing Cities Stovner - Moderne gjenbruk

Les mer
Illustrasjon av nye «Gartnerplassen» på Nore Neset.
Prosjekt

Sosiokulturell stedsanalyse og mulighetsstudie Nore Neset

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Prestejordet - konseptstudie og endring av regulering

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Byrom- og formingsveileder for sjønære områder i Grimstad

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Majorstuen Kollektivknutepunkt og Sporområde

Les mer
Asplan Viak med planer for nye Majorstuen
Nyhet

Asplan Viak med planer for nye Majorstuen

Les mer
Vaksdal stasjon. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Bergensbaneregionen 2040 - Utviklingsstudie Voss - Vaksdal

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll
Prosjekt

Torskeholmen, en moderne holmeby med sørlandsdialekt

Les mer
Sandefjord stasjon i Torp Vest- og Unnerbergkorridoren - atkomst. Sett mot nordvest, fra Bugårdsbakken. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

InterCity Tønsberg - Larvik

Les mer
Timrevik bru. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Stedsutvikling Moi

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Urbact Hasle - den flerfunksjonelle byen

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Karenslyst - mulighetsstudie

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Uthavnene som besøksmål

Les mer
Lørenskog sentrum - Reisetorget i fremtiden
Prosjekt

Lørenskog sentralområde

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Fortetting Hamar

Les mer
Illustrasjon punkt 1 til illustrativt romprogram: eit moderne og kompakt fengsel i lyngheiane på vestlandet. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Nytt fengsel på Haugalandet

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Vestre havn - Parallelloppdrag

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Parallelloppdrag Hønefoss sentrum

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Mulighetsstudie Skånevik

Les mer