#klima

Verdikjede diagram. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Klimavennlige byggematerialer - Potensial for utslippskutt og barrierer mot bruk

Les mer
Torsdag kan du se Asplan Viaks Rune Skeie på TED Countdown-scenen hvor han snakker om byplanlegging som en viktig faktor mot tap av biologisk mangfold. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak deltar på TED Countdown

Les mer
Asplan Viak støtter årets TV-aksjon og oppfordrer deg til å gjøre det samme!  Bente Haukland Næss (til venstre), leder for Miljø og samfunnsansvar i Asplan Viak og  Karoline Andaur, Generalsekretær i WWF Norge. Foto: Marie Knive
Nyhet

Asplan Viak er bøssebærer i årets TV-aksjon

Les mer
Klimasårbarhetsanalyse for Oslo
Prosjekt

Klimasårbarhetsanalyse for Oslo

Les mer
Prosjektet er 3D-modellert i Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Dronning Mauds gate

Les mer
Foto: Asplan Viak
Nyhet

Klimakonkurranse på norske universiteter og høyskoler på bakgrunn av Asplan Viak-rapport

Les mer
Deichmans gate er en av de to finalistene fra Asplan Viak til Oslo bys arkitekturpris 2019. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak med to av tre finalister til Oslo bys arkitekturpris

Les mer
Fornebu
Prosjekt

Konseptutredning klimavennlig mobilitet på Fornebu

Les mer
Foto: Gitte Paulsbo
Nyhet

Asplan Viak nominert med tre prosjekter til Oslo bys arkitekturpris

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Lokalklimavurdering Centralområdet i Gøteborg

Les mer
 Selv om nye bygg kan bli mer energieffektive i drift, kan tiden det tar før utslipp fra byggefasen «tilbakebetales» gjennom reduserte utslipp fra energibruk i drift være lang.  Foto: Shutterstock
Nyhet

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?

Les mer
Demonstrasjon av nye verktøy. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Smarte løsninger og verktøy for et grønnere samfunn

Les mer
Gatetun i Deichmans gate. Foto: Åse Holte
Nyhet

Prestisjepris til Asplan Viaks landskapsarkitekter

Les mer
Arbeid med rassikring langs fylkesveg 6. Foto: Asplan Viak.
Prosjekt

Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Klimakost - Klimaregnskap for kommuner i Telemark

Les mer
Vår landskapsarkitekt og byplanlegger Rune Skeie innledet frokostseminaret med å definere hva vi mener med begrepet bynatur . Foto: Asplan Viak
Nyhet

Fullsatt frokostmøte om bynatur

Les mer
Porsgrunn. Foto: Rikke Philippi
Nyhet

Ny Klima- og energiplan for Porsgrunn og Skien

Les mer
Nyhet

Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg

Les mer
Nyhet

Asplan Viak godt representert på «Life Cycle Management-konferansen»

Les mer
Nyhet

Landskapsarkitekt i Asplan Viak fikk Statsbyggs studentpris

Les mer
Nyhet

Asplan Viak veileder DIFI på miljøkriterier

Les mer
Foto: Åse Holte
Prosjekt

Gatetun i Deichmans gate

Les mer
Fig. 1
Prosjekt

Klimafotavtrykk av statsforvaltningen

Les mer
<p>Illustrasjon: Norconsult</p>
Prosjekt

Teleplanbyen - Klimavennlig områdeutvikling i et sentralt knutepunkt

Les mer
Foto: Åse Holte
Prosjekt

Fremtidens gater - Flerfunksjonell arealbruk i Deichmans gate og Wilses gate

Les mer