#energi og miljø

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Les mer
Verdikjede diagram. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Klimavennlige byggematerialer - Potensial for utslippskutt og barrierer mot bruk

Les mer
Agder fylkeskommune – Solcelleanlegg til åtte skoler
Prosjekt

Agder fylkeskommune – Solcelleanlegg til åtte skoler

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer
Asplan Viak planlegger grønne byer. Her fra det blågrønne taket som tar unna overvann på Vega scene i Oslo. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak blir partner i Grønn by

Les mer
Illustrasjon fra samarbeidspartner LPO Arkitekter.
Prosjekt

Helgerudkvartalet i Sandvika

Les mer
Frodig og grønn takterrasse. Illustrasjon: MAD arkitekter
Prosjekt

Kristian Augusts gate 13

Les mer
Collage mulighetsstudie solceller.
Prosjekt

Mulighetsstudie solceller Trondheim kommune

Les mer
Ny rapport med ambisiøse klimaforslag for for norsk fiskeri- og havbruksnæring. Foto: Pixabay
Nyhet

Asplan Viak har kartlagt klimafotavtrykket for norsk sjømat

Les mer
Foto: Asplan Viak
Nyhet

Klimakonkurranse på norske universiteter og høyskoler på bakgrunn av Asplan Viak-rapport

Les mer
Foto: Per Urdal, Solel AS
Prosjekt

Solcelleanlegg til Åssiden VGS: Norges største testarena for solceller

Les mer
Asplan Viaks arkitekter er vinnere av prestisjeprisen Oslo bys arkitekturpris 2019. Foto: Gitte Paulsbo
Nyhet

Vega Scene vant Oslo bys arkitekturpris

Les mer
Bislett stadion var Norges første idrettsarena med solceller på taket og har også et batteri som lagrer strøm til forbruk om natta. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Solcelleanlegg og batteri til Bislett stadion

Les mer
Deichmans gate er en av de to finalistene fra Asplan Viak til Oslo bys arkitekturpris 2019. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak med to av tre finalister til Oslo bys arkitekturpris

Les mer
Fornebu
Prosjekt

Konseptutredning klimavennlig mobilitet på Fornebu

Les mer
Foto: Gitte Paulsbo
Nyhet

Asplan Viak nominert med tre prosjekter til Oslo bys arkitekturpris

Les mer
Ny Energi og miljø-avdeling i Bergen kompletterer det tverrfaglige miljøet og sikrer en helhetlig, bærekraftig rådgivning i våre prosjekter. Foto: Siljuslåtten sykehjem / Asplan Viak.
Nyhet

Grønn satsing for Asplan Viak i Bergen

Les mer
Illustrasjon: Team URBIS.
Prosjekt

Nytt regjeringskvartal

Les mer
Klimafotavtrykket av offentlige anskaffelser
Prosjekt

Klimafotavtrykket av offentlige anskaffelser

Les mer
 Selv om nye bygg kan bli mer energieffektive i drift, kan tiden det tar før utslipp fra byggefasen «tilbakebetales» gjennom reduserte utslipp fra energibruk i drift være lang.  Foto: Shutterstock
Nyhet

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?

Les mer
Demonstrasjon av nye verktøy. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Smarte løsninger og verktøy for et grønnere samfunn

Les mer
Alexander Borg fra Asplan Viak gir et innblikk i hvordan man jobber med livsløpsanalyser og klimagassregnskap i prosjektene. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Suksesskriteriene for grønn omstilling i byggebransjen

Les mer
Det nye kurs- og konferansesenteret på Kaldvell åpnet i mai og består av det historiske gamlebygget og av et nytt, moderne flerbrukshus. I helgen dro prosjektet hjem Lillesand kommunes byggeskikkpris for 2018. Foto: Asplan Viak. 
Nyhet

Byggeskikkpris til Kalvild Gård

Les mer
Hogne Nersund Larsen. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Klimakost, klimaregnskap og samkjøpsavtaler - Oslo kommune

Les mer
Skisse av konstruksjonsprinsipp for anlegget. Sagtanntaket har lysinnslipp fra nord med ombruk av vinduer, og solceller mot sør. Hovedkonstruksjon av ombrukt stål, søyler med slitasjesjikt av ombrukstrevirke. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Nullutslipps-gjenvinningsanlegg på Eikhaugen

Les mer
Powerhouse Kjørbo. Foto: Chris Aadland
Nyhet

Ny rapport - Powerhouse Kjørbo er lønnsomt for eier og leietaker

Les mer
De viktigste bidragene til kommunalt klimafotavtrykk i 2017. Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Klimaregnskap - kommunenes beste redskap for miljøstyring

Les mer
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Prosjekt

Detaljregulering Svart hotellanlegg

Les mer
Utbedring av avløpsforhold Ramberg Endring LCA
Prosjekt

Utbedring av avløpsforhold Ramberg Endring LCA

Les mer
Kartlegging av energiforsyningskrav i TEK 10
Prosjekt

Kartlegging av energiforsyningskrav i TEK 10

Les mer
Boligblokk: Sammenligning av investeringskostnad (år 0) mellom forventet løsning ved dagens krav (nullalternativ B), ved endring av preakseptert ytelse til 80 %, samt den forenklede løsningen der romvarmeanlegget tilkobles distribusjonsnettet for varmt tappevann, som bl.a. tilbys av LK systems. FV angir fjernvarme, mens LV-VP angir et luft-vann-varmepumpe.
Nyhet

Utredning i forbindelse med endring av forskriftskrav energiforsyning

Les mer
Arbeid med rassikring langs fylkesveg 6. Foto: Asplan Viak.
Prosjekt

Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging

Les mer
Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå
Nyhet

Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå

Les mer
Solceller på taket. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak er RIM for det nye N-bygget på NTNU Gjøvik

Les mer
Team Urbis med Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen foran til venstre sammen med leder for Team Urbis, Gudmund Stokke fra Nordic - Office of Architecture. Foto: Statsbygg
Nyhet

Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet

Les mer
Porsgrunn. Foto: Rikke Philippi
Nyhet

Ny Klima- og energiplan for Porsgrunn og Skien

Les mer
Nyhet

Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg

Les mer
Konkurransen om Regjeringskvartalet er avgjort – nå begynner jobben
Nyhet

Konkurransen om Regjeringskvartalet er avgjort – nå begynner jobben

Les mer
Nyhet

Asplan Viak veileder DIFI på miljøkriterier

Les mer
Adapt. Illustrasjon: Statsbygg og Team URBIS.
Nyhet

Asplan Viak videre i konkurransen om regjeringskvartalet

Les mer
Fig. 1
Prosjekt

Klimafotavtrykk av statsforvaltningen

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Ydalir konseptutredning

Les mer
Illustrasjon: Kræmer Eiendom AS
Prosjekt

Konseptutredning – Innovativ energiløsning for området Kræmer Brygge i Tromsø

Les mer
<p>Illustrasjon: Norconsult</p>
Prosjekt

Teleplanbyen - Klimavennlig områdeutvikling i et sentralt knutepunkt

Les mer
Foto: Jiri Havran
Prosjekt

CASE: Rygge ungdomsskole

Les mer