#byutvikling

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer
Ut mot havet! Dokken sett fra Nordvest. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Prosjekt

Ut mot havet! - Dokken parallelloppdrag

Les mer
Nye Lilleby tar sikte på å være et nasjonalt referanseprosjekt for bærekraftig byutvikling. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Hederlig omtale til Nye Lilleby i Trondheim

Les mer
Akvariet er tenkt som hjertet i den nye bydelen Dokken. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Nyhet

Asplan Viaks planer for Dokken i Bergen: Vil bygge øyrike og flytte Akvariet

Les mer
Kontrakten for planoppdraget med NTNUs campussamling ble signert denne uken. Asplan Viaks avdelingsleder Plan, Per Einar Saxegaard og Statsbyggs byggherredirektør, Marius Tunstad ser frem i mot et langsiktig samarbeid. Foto: Sissel Neksaa/Statsbygg
Nyhet

Asplan Viak er tildelt planoppgaven med å samle NTNUs campus

Les mer
Nyrehabiliterte Øvre Slottsgate åpnet lørdag 31. august 2019 med nylagte, 100 år gamle brostein. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Rehabilitering av Øvre Slottsgate

Les mer
Asplan Viak og MAD Arkitekter har sammen med Probiz og Casagrande Laboratory fått prestisjeoppdraget med planlegingen av «ny bydel Dokken» i Bergen. Illustrasjon: MAD Arkitekter
Nyhet

Asplan Viak med partnere skal utvikle Dokken som ny Bergensbydel

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Gjennomføringsmodell for lek og rekreasjon i tett by

Les mer
Det er laget ulike illustrasjoner som skal hjelpe leseren med å forestille seg de fire scenarioene. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Hamar 2074 - scenarioer for byutvikling

Les mer
Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Prosjekt

Reinventing Cities Stovner - Moderne gjenbruk

Les mer
Vågen om kvelden. Illustrasjon: Asplan Viak, Rodeo, Sanden+Hodnekvam, Zenisk og Studio Holmedal
Prosjekt

Torget og Bryggen i Bergen

Les mer
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.
Prosjekt

Vollebekk boliger felt C1a

Les mer
Nyrehabiliterte Øvre Slottsgate åpner lørdag 31. august med nylagte, 100 år gamle brostein. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak har rehabilitert Øvre Slottsgate

Les mer
Vågen om kvelden. Illustrasjon: Tegmark
Nyhet

«Mot Vågen» er kåret til vinner av konkurransen om utforming av Torget og Bryggen i Bergen

Les mer
Illustrasjon av nye «Gartnerplassen» på Nore Neset.
Prosjekt

Sosiokulturell stedsanalyse og mulighetsstudie Nore Neset

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Byrom- og formingsveileder for sjønære områder i Grimstad

Les mer
De kulturhistoriske verdiene er Midtbyens DNA og danner en perfekt ramme rundt et godt handels- og byliv i fremtidsforslaget fra Asplan Viaks byplanleggere. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viaks forslag til fremtidsbyen Trondheim

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Lokalklimavurdering Centralområdet i Gøteborg

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Majorstuen Kollektivknutepunkt og Sporområde

Les mer
Asplan Viak med planer for nye Majorstuen
Nyhet

Asplan Viak med planer for nye Majorstuen

Les mer
Vaksdal stasjon. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Bergensbaneregionen 2040 - Utviklingsstudie Voss - Vaksdal

Les mer
Asplan Viaks forståelse av sosial bærekraft i by- og stedsutvikling. Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak setter fokus på sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll
Prosjekt

Torskeholmen, en moderne holmeby med sørlandsdialekt

Les mer
En viktig premiss i prosjektet er å se på de pleietrengende som ressurser heller enn byrder. Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Pleiefritidsordningen (PFO) - Hvordan møte eldrebølgen?

Les mer
Opplev  Trondheims nye  sentralstasjon
Nyhet

Opplev Trondheims nye sentralstasjon

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Masterplan Bodø Lufthavn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Urbact Hasle - den flerfunksjonelle byen

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Karenslyst - mulighetsstudie

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Kjøpmannsgata plan- og designkonkurranse

Les mer
Vår landskapsarkitekt og byplanlegger Rune Skeie innledet frokostseminaret med å definere hva vi mener med begrepet bynatur . Foto: Asplan Viak
Nyhet

Fullsatt frokostmøte om bynatur

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Fortetting Hamar

Les mer
Nyhet

Masteroppgave om Stavanger Torg vekker internasjonal oppmerksomhet

Les mer
Forside rapport
Prosjekt

Uterom i tett by

Les mer
Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak
Prosjekt

Midt i verden, midt i Nuuk

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Vestre havn - Parallelloppdrag

Les mer