Ydalir er et utviklingsområde (ca 430 da) for bolig, skole og barnehage, lokalisert om lag 2 km nord øst for Elverum sentrum. Utbyggingen skjer med høye miljøambisjoner, og er ett av en håndfull pilotprosjekter i knyttet til FoU senteret ZEN (zero emission neighbourhoods).

Utbyggingen vil skje på et samlet område på om lag 170 da, og finne sted over en periode på 10-15 år. På området har det i en lang periode vært tatt ut sand (sandtak), men dette vil bli avsluttet i løpet av 2017/18.

Utbyggingen tilrettelegges av Elverum tomteselskap i samarbeid med grunneiere og private utbyggere. 

Man ønsker at utbyggingen skal skje på en miljøeffektiv måte, kanskje særlig når det gjelder hensyn til klimagassutslipp. Denne intensjonen forklarer hvorfor man også har valgt å la utbyggingen inngå som pilot-/demonstrasjonsprosjekt i  «The research centre for zero emission neighbourhoods in smart cities – ZEN». FME ZEN fikk innvilget støtte fra Norges forskningsråd i slutten av mai 2016. 

Ydalir har mottatt støtte fra Enova til å utvikle energi- og miljøkonsept egnet til å virkeliggjøre miljøambisjonene. 

Prosjektkategori Stedsutvikling
Kompetanseområder Energi og miljø
Lokasjon Elverum
Leveranse Energi- og miljøfaglig rådgivning , jf Enova-støtte til konseptutvikling.
Fagområder Energi og miljø
Tidsrom 2016 - 2017
Størrelse Utbygd areal i størrelsesorden 100 000 – 120 000 m2
Samarbeidspartnere FME ZEN
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Fakta

På Ydalir planlegges utbygging av

  • Om lag 800 boliger (om lag 100 000 m2)
  • Skole (ca 300 elever)
  • Barnehage

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
<p>Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak</p>
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Les mer