En sentral strøksforbindelse på Vollebekk som forbinder T-bane, torg, boligområder, skole og parkdrag.

En sentral strøksforbindelse i det nye boligområdet Vollebekk, skal binde sammen T-bane, torg, boligområder, skole og parkdrag. Dette prosjektet er første etappe i denne strøksforbindelsen og etableres i sammenheng med byggingen av 1000 boliger på Vollebekk.

Bymiljøetaten har utarbeidet en veiledende plan for offentlige byrom (VPOR) for Vollebekk som setter føringer for utformingen. Det er også utarbeidet et lyskonsept som integreres i utformingen. Strøksforbindelsen har motsatt takfall og overvann samles i renner som føres til regnbed.

Strøksforbindelsen skal, i tillegg til gang og sykkelforbindelse, fungere som et lek- og oppholdsareal, adkomstvei for brann- og renovasjonsfunksjoner.

Prosjektet grenser opp mot bolig, gate og torgprosjekt som også er prosjektert av landskapsarkitektene i Asplan Viak.

Prosjektkategori Gate
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Vollebekk, Oslo.
Leveranse Byggeplan
Oppdragsgiver Veidekke Entreprenør AS
Fagområder Landskapsarkitektur
Tidsrom 2019
Samarbeidspartnere Rambøll

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer